Švácha - zahrady vašich snů, s.r.o.

Společnost s ručením omezeným

Rychlý přehled

O nás

Vážení obchodní přátelé,

rádi bychom Vás seznámili s naší firmou, která ve svém oboru působí od roku 1995. Snažíme se vybudovat síť Vás, zákazníků, kteří s námi budou spokojeni a budou se k nám vždy rádi vracet.

Záleží nám na naší dobré pověsti a proto za firemním sloganem ŠVÁCHA – ZAHRADY VAŠICH SNŮ najdete spolehlivost a profesionalitu s individuálním přístupem k Vašim různorodých požadavkům.

Naši zaměstnanci se průběžně účastní odborných školení a tak si neustále doplňují své vzdělání o nejnovější poznatky z oboru.

Jsme držiteli certifikátu ISO 9001 a 14001.

Naše firma je pojištěna na škody způsobené vlastní činností na 18.000.000,– Kč u společnosti Alianz a na úrazy na zdraví (v zimním období) jsme pojištěni do výše 2.000.000,– Kč.

Naše společnost je prověřena Národním Bezpečnostním Úřadem na stupeň „Vyhrazené“.

Hlavní prioritou společnosti ŠVÁCHA-ZAHRADY VAŠICH SNŮ s.r.o., je uspokojování potřeb zákazníků v požadovaných termínech a v požadované kvalitě výrobků a služeb při optimálních nákladech společnosti. Klademe důraz na postupy, které jsou šetrné z hlediska dopadu činnosti firmy a námi dodávanými produkty na životního prostředí. Plnění těchto zásad spolu s udržením stávajícího rozsahu trhu a jeho rozšiřování zajistí ekonomický růst a prosperitu společnosti a tím i spokojenost našich zákazníků i zaměstnanců společnosti. K naplnění této politiky přijala společnost následující závazky:

 • Systematickou komunikací získávat informace o vývoji potřeb zákazníků.
 • Trvalou kvalitu svých služeb považujeme za základní předpoklad pro zachování konkurenceschop­nosti firmy (dlouhodobé smlouvy).
 • Dlouhodobou prosperitu firmy lze dosáhnout jen s kvalifikovanými a zainteresovanými pracovníky, kteří se ztotožňují s filozofií organizace.
 • Korektní vztahy a dobrá komunikace s dodavateli jsou významným předpokladem kvality firmou poskytovaných služeb/dodávek. Vůči zákazníkům odpovídáme i za kvalitu nakupovaných výrobků a služeb jsou-li součástí konečného produktu nebo služby poskytovaných naší firmou.
 • Ve všech fázích realizace zakázky uplatňujeme prevenci vad před jejich odstraňováním.
 • Optimálních výsledků dosahujeme výchovou, přípravou a motivací všech pracovníků. Výběr nových zaměstnanců provádíme podle kvalifikace a odborných schopností, znalostí a praktických zkušeností. Aktivně zapojujeme naše pracovníky do ochrany životního prostředí.
 • Kvalita námi prováděných činností a poskytovaných služeb má v naší společnosti hlavní a nejvyšší prioritu. Kvalita našich služeb je rozhodujícím faktorem ovlivňujícím spokojenost zákazníků a vytváření dobrého jména společnosti. Z uvedených důvodů kvalitu procesů ve společnosti trvale sledujeme, hodnotíme a dokumentujeme.
 • Zavazujeme se při veškeré naší činnosti dodržovat zákonné předpisy a relevantní normy.
 • Zavazujeme se k permanentnímu zlepšování systémů řízení, environmentálního profilu a k prevenci znečišťování.
 • Zavazujeme se vytvořit a udržovat postupy k identifikaci, plánování a řízení environmentálních aspektů a hodnocení rizik při všech našich činnostech.
 • Zavazujeme se k šetrnému zacházení s přírodními zdroji, a to zejména při používání materiálů a energií a při nakládání s vodami a odpady. Z tohoto hlediska budou procesy, které mají vliv na životní prostředí analyzovány a zlepšovány.
 • Zavazujeme se pravidelně prověřovat a vyhodnocovat svůj systém managementu kvality a environmetálního managementu. K tomuto účelu stanovujeme prověřitelné cíle, kompetence a zdroje.
 • Zavazujeme se k neustálému zvyšování odborné úrovně a profesionality našich služeb zaváděním nových, vůči životnímu prostředí šetrných technologií, zvyšování kvalifikace našich zaměstnanců a rozšiřování jejich poznatků o dopadech našich činností na životní prostředí, na ochranu zdraví a bezpečnost při práci.
 • Zavazujeme se k plnění požadavků norem ISO 9001:2008 a ISO 14001:2004, trvalému zlepšování a zvyšování efektivnosti celého systému managementu kvality a životního prostředí.

Naše služby

 • Drobná údržba zahrady
 • Sekání trávníku

Kontakty

svacha.zahrady@volny.cz, svacha.zahrady@seznam.cz

http://www.svacha-zahrady.cz

+420 731 151 348, +420 731 151 347

Podbabská 17
Praha 6
160 00 Mapa


Reklama