Domácí péče o osoby se zdravotním postižením

Vydáno 15.8.2012 Pomoc v domácnosti Pavla Jelínková

Mnoho rodin, které mezi sebou mají někoho se zdravotním postižením, volí jeho ošetřování doma. Tyto osoby jsou velmi ohroženou skupinou, nejen svým znevýhodněním na trhu práce, ale i sociálním vyloučením a přežíváním na okraji společnosti. Domácí péče v kruhu rodiny tomu může dobře předejít.

Poradenství až do domu

Dopady zdravotního handicapu na život člověka dnes zčásti řeší legislativa, a to systémem přiznávání úlev. Zákon přesně definuje, jak vyhodnotit jeho zdravotní stav, tak i možnosti začlenění do vhodné skupiny osob se zdravotním postižením. Od toho se dále odvíjí vymezení případných dávek. Je zapotřebí mít kompletní všechna vyjádření odborných lékařů a doporučuje se i poradenství k problému, která poskytují kromě státních subjektů také nestátní neziskové organizace a občanská sdružení.

Některé nabízejí možnost poradenství návštěvou rodiny či handicapovaného přímo u něj doma, a to i s případným vyřízením pochůzek a úředních náležitostí. Jejich tzv. street pracovníci mohou nabídnout handicapovaným osobní doprovod, a to i s jejich rodinnými příslušníky, nebo samostatně na základě plné moci. Většinou tato sdružení poskytují i další sociální služby, od charity po poskytnutí dobrovolníků. Mnohá také zajišťují osobám se zdravotním postižením výpomoc v domácnosti a pravidelné návštěvy. Tyto organizace jsou uvedeny v registru poskytovatelů sociálních služeb.

Stáhněte si:

* Registr poskytovatelů sociálních služeb – vyhledavač

V současnosti si lze v některých případech sjednat domácí návštěvu terénního sociálního pracovníka z úřadu, pod nějž daná dávka a požadovaný příspěvek spadá. Někdy tuto aktivitu řeší i úřad svými pracovníky sám, a to v rámci zjišťování reálných skutečností k přiznání dávky.

Domácí péče a příspěvek na péči

V domácí péči o zdravotně postiženého člověka je hodně zainteresována rodina a okolí nemocného. Dle věku nemocného je mu nutno kromě každodenní péče zajistit přístup ke vzdělání, rehabilitaci i občasné společenské kontakty s jinými lidmi. Na to vše prostředky rodině často chybí, zejména v případě, kdy jeden z jejích členů v rámci domácí péče o zdravotně postiženého opustil zaměstnání. Řešením může být příspěvek na péči, jehož nárok je podložen zákonem č. 108/2006 Sb., o sociálních službách.

Stáhněte si:

* Zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách
* Kdo má nárok na příspěvek na péči

Další možnosti

Další možné dávky pro osoby zdravotně postižené mohou být příspěvek na mobilitu, na zvláštní pomůcku, výpůjčka zvláštní pomůcky a průkaz OZP. Jsou specifikovány ákonem č. 329/2011 Sb., o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením a vyhláškou č. 388/2011 Sb., o provedení některých ustanovení zákona o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením.

Stáhněte si:

* Zákon č.329/2011 Sb.
* Vyhláška č. 388/2011 Sb.
* Dávky pro osoby zdravotně postižené
* Příspěvek na mobilitu
* Příspěvek na zvláštní pomůcku
* Výpůjčka zvláštní pomůcky
* Průkaz OZP
* On-line formuláře pro sociální služby a dávky OZP ke stažení

Kde získám informace, co dělat a kam zajít?

V případě zájmu o domácí péči či jinou dávku OZP je nutno navštívit obecní úřad či magistrát města a jeho sociální odbor v místě trvalého bydliště nemocného, nebo pobočku Úřadu práce ČR, pod níž nově tyto věci spadají. Někde mají tato pracoviště kumulovaná, proto je vhodné se informovat, kam přesně jít. Na těchto místech jsou k dispozici potřebné formuláře i informace o dalším postupu. Vyplněná žádost o příspěvek na péči se podává ke krajské pobočce Úřadu práce ČR, v jejímž spádovém území má žadatel (tedy OZP) trvalý pobyt. Nevíte-li si přesto dále rady, je možno kontaktovat některá občanská sdružení či se poohlédnout po specializovaných portálech.

Užitečné odkazy:

* Kam s žádostí ohledně přiznání příspěvku dle krajů – vyhledání kontaktů
* Národní rada zdravotně postižených
* Poradny NRZP dle krajů
* Sociální poradce poradí dle situace
* Poradenský a informační portál Helpnet

Zdroj foto: archiv autorky

Tagy: péče o osoby s hendikepem, Úřad práce České republiky