Praktické odkazy

Vydáno 4.10.2016 red .

Poskytovatelé sociálních služeb

Průkaz osoby se zdravotním postižením

Telefonní linky

Poradenské linky pro pečující osoby

Tísňová péče pro seniory – nonstop pomoc v krizových situacích

 • Život 90: Nonstop dispečink tísňové péče na tel.: 222 333 539 – 543 nebo vedoucí služby na tel.: 222 333 570; e-mail: tisnovapece@zivot90.cz

z.s. InternetPoradna.cz

 • Sociální služby a poradenství osobám se zdravotním postižením a seniorům
 • Olomoucká linka důvěry – telefonická krizová pomoc: 585 414 600

Ledovec, o.s.

Finance, příspěvky

1) Dávky pro osoby se zdravotním postižením

 • Příspěvek na mobilitu
 • Příspěvek na zvláštní pomůcku

2) Příspěvek na péči

3) Invalidita a žádost o invalidní důchod

Organizace věnující se pomoci v domácnosti

Neziskové organizace

Lidé se zdravotním postižením, zdravotními problémy

Praha

Cerebrum2007, o.s. – Sdružení osob po poranění mozku a jejich rodin

Evropský institut kulturních a mírových studií, o.s.

Gaudia proti rakovině

Hewer – občanské sdružení

Alfa Human Service/Aha servis

Aliance českých organizací a žen s rakovinou prsu/ACBCA

Asociace rodičů a přátel zdravotně postižených dětí

Fond Sidus

Integrační centrum Zahrada – denní stacionář

TyfloCentrum Praha, o. p. s.

Jihomoravský kraj

Asociace rodičů a přátel zdravotně postižených dětí v ČR, z. s. Klub PAPRSEK

Poradna a půjčovna rehabilitačních a kompenzačních pomůcek PAPRSEK

Bezmezí, o. s.

Domovy Diakonie ČCE

Denní a týdenní stacionář Narnie, Morkůvky (denní stacionář, týdenní stacionář)

Liga vozíčkářů

TyfloCentrum Brno, o.p.s.

Královéhradecký kraj

Alhelp o.s.

ARPZPD v ČR,o.s. Klub Klokánek

Denní stacionář Klokan o.p.s. Hořice

Parent project

Život bez bariér Nová Paka, z.ú.

Půjčovna kompenzačních pomůcek Život bez bariér

 • Kontakt: 720 994 024

TyfloCentrum Hradec Králové, o.p.s.

Liberecký kraj

Centrum pro zdravotně postižené Libereckého kraje, o.p.s.

Centrum LIRA, z.ú.

TyfloCentrum Liberec o.p.s.

Moravskoslezský kraj

ABC o.p.s.

Asociace Trigon

 • Kontakt: info@asociacetrigon.eu
 • Kontakt na odborné sociálně právní a psychologické poradenství: 596 630 246

Centrum služeb pro neslyšící a nedoslýchavé o.p.s.

TyfloCentrum Ostrava, o.p.s.

Olomoucký kraj

TyfloCentrum Olomouc, o.p.s.

z.s. InternetPoradna.cz

Pardubický kraj

KŘIŽOVATKA handicap centrum o.p.s.

TyfloCentrum Pardubice, o.p.s.

Plzeňský kraj

z.s. Farma Jitřenka

Ledovec, o.s.

Terapeutické centrum Ledovec

TyfloCentrum Plzeň, o. p.s.

Středočeský kraj

Alka, o.p.s.

Spolek Centrum pro všechny

Centrum sociálních služeb Hvozdy, o.p.s.

Klubíčko Beroun, o.p.s.

Kolpingova rodina Smečno

MaPa, z.s.

Rytmus Střední Čechy, o.p.s.

 • Kontakt:

Villa Vallila, z.ú.

Ústecký kraj

Arkadie, o.p.s.

CESPO, o.p.s. – Centrum služeb pro sluchově postižené

Vysočina

Fokus Vysočina, z.ú.

 1. Kontakt: +420 569 421 845, fokus.vysocina@fokusvysocina.cz

Centrum LADA, z.s. – občanské sdružení pro pomoc lidem s mentálním a kombinovaným postižením

 1. Kontakt: 565 391 851, lada@centrumlada.cz

Zlínský kraj

Centrum pro zdravotně postižené Zlínského kraje, o.p.s.

 1. Kontakty: Zlín, Kroměříž, Vsetín, Uherské Hradiště

Diakonie ČCE – středisko CESTA

 1. Kontakt: 572 557 273, info@diakonie.cz

Diakonie ČCE – středisko ve Valašském Meziříčí

 1. Kontakt: 573 034 161, stredisko@diakonievm.cz

Karlovarský kraj

TyfloCentrum Karlovy Vary, o.p.s.

TyfloCentrum Ústí nad Labem, o. p.s.

Jihočeský kraj

Tyflokabinet České Budějovice, o.p.s.

Charity

Adresář Charit pro Moravskoslezký kraj a Jesenicko

 • Charita Opava