Krizové linky (nejen) pro děti a mládež: užitečná pomoc v životních nesnázích

Vydáno 8.11.2012 Péče o děti red .

Život přináší nesčetná úskalí, s nimiž je nutné se vyrovnat. Zatímco dospělí mají již určité zkušenosti a jistou míru úsudku, děti jakékoli nastalé komplikace prožívají mnohem intenzivněji a často si s nimi nevědí rady. Z obtížnějších životních situací, ať už z oblasti domácí nepohody, problémů ve škole, závislosti nebo třeba šikany, jim mohou pomoci krizové linky. Měly by však o nich vědět.

I přes svůj naléhavý název ovšem krizové linky nepomáhají jen tehdy, kdy je opravdu nejhůře. Děti a mládež se na ně mohou obracet i pro radu jak předejít situacím, které jim hrozí, nebo s rozličnými otázkami, které jim mohou pomoci vyřešit palčivý problém, který v sobě řeší. Mnohdy jde i o dotazy, jejichž původcem nejsou rodiče ani učitelé, a přesto ani oni nejsou z různých důvodů jakkoli schopni pomoci. Stejně jako děti se na tyto linky mohou obrátit i dospělí, ať už s dotazem týkajícím se určitého dítěte, a nebo s problémem vlastním. O těchto linkách by se proto mělo určitě vědět.

Velkou výhodou těchto linek bývá anonymita volajících, pokud si to přejí, a často i non-stop služba. Většina linek je zcela bezplatná, nebo je zpoplatněna pouze jako jakýkoli jiný hovor dle tarifu operátora. Velmi využívanou službou je také internetové poradenství, například prostřednictvím chatu nebo e-mailu. Na dotazy klientů odpovídá zpravidla buď psycholog, nebo sociální pracovník v závislosti na typu dotazu.

Obecně zaměřené krizové linky jsou zpravidla poskytnout pomoc či poradenství v následujících oblastech:

 • osamělost, ztráta smyslu života
 • výchova dětí či péče o seniory, nemocné a postižené blízké osoby
 • různé osobní či rodinné problémy, problémy v partnerském soužití
 • domácí násilí, znásilnění či pohlavní zneužití
 • různé typy závislostí
 • poruchy chování
 • sexuální a gynekologické problémy
 • nezaměstnanost
 • finanční tíseň, problémy s bydlením
 • myšlenky na sebevraždu, pokusy o ni, úzkost, deprese
 • úmrtí blízké osoby

apod.

Mezi známé linky tohoto druhu patří třeba Linka bezpečí, Růžová linka, Modrá linka a celá řada dalších.

Kromě všeobecně orientovaných poraden ale existují i takové, které se zaměřují na konkrétní oblast problému. Je to například linka Vzkaz domů, jež je určená mladým lidem, které domácí situace či situace v sociálním zařízení dovedla k útěku nebo o něm uvažují. Linka DropIn nebo linky Prevcentra či centra Sananim jsou zase určeny lidem, kteří se cítí ohroženi drogou, ať již potencionálně, nebo reálně. Linka AIDS pak pomáhá těm, kteří mají jakýkoli dotaz spojený se stejnojmennou nemocí. Na oběti domácího násilí myslí například Dona linka nebo linka SOS, pouze na ženskou část populace se zase zaměřuje Linka pro ženy a dívky. Sexuálně jinak orientované skupiny lidí mohou využít Gay a lesbickou linku pomoci nebo linku sdružení Stud a třeba na občanské sdružení Anabell se zase mohou obrátit klienti s problematikou poruch příjmu potravy.

Seznam všech telefonních linek či poraden využívajících i jiného komunikačního kanálu je dnes velmi obsáhlý. Jejich využití však není nic, za co by se člověk v nouzi měl stydět, ba právě naopak: může tím pomoci předejít nastartování, prohloubení a nebo dokonce tragickému vyústění určité krize.

Foto: © Stock.XCHNG

Tagy: péče o děti