Vedeme hospodyně a chůvy k tomu, aby znaly svou roli v rodině, říká jednatelka společnosti Domestica

Vydáno 4.4.2014 Rozhovory Pavla Jelínková

Co všechno obnáší, pokud působíte v České republice v oblasti úklidu a péče o děti? Co je spojeno s pořádáním kurzů pro tyto činnosti? Otázky ohledně péče o domácnost a děti nám zodpověděla Mgr. Eva Kopečná, jednatelka firmy Domestica, spol. s.r.o.

Co vás přimělo pořádat kurzy?

Své zaměstnance jsme si školili vždy. Není možné, aby klientka radila hospodyni, jak má uklízet. Profesionální hospodyně přece musí vědět, jaký čisticí prostředek má použít na různé druhy povrchů, musí umět vyžehlit košili do deseti minut a také znát „pravidla rychlého úklidu“. A to se samozřejmě musí někde naučit. Nebylo však lehké najít opravdu kvalifikovaného lektora, který zná i praktickou stránku věci a navíc se zcela přesně orientuje právě v chemikáliích, čistících prostředcích a pomůckách pro úklid domácnosti, a sleduje jejich vývoj. Jsem ráda, že se to podařilo a mohli jsme tím začít realizovat rekvalifikační kurzy pro hospodyně i veřejnost. Kvalifikace chůvy, která se stará o děti v domácnosti je také velmi důležitá. Působení chůvy může dítě ovlivnit na celý život, a to jak v dobrém, tak špatném slova smyslu. Proto je důležité, aby chůva znala svou roli v rodině, uměla s dítětem pedagogicky pracovat a rozvíjet jeho osobnost.

Reklama

Kdy jste začali kurzy pořádat?

První akreditaci na rekvalifikační kurzy pro hospodyně jsme získali v roce 2006, do roku 2008 jsme potom realizovali deset kurzů. Kurzy pro chůvy jsme nejprve uskutečnili pod názvem Pečovatelky o děti do zahájení povinné školní docházky, a to v roce 2008 až 2011. O rok později, v roce 2012, byla schválena profesní kvalifikace Chůva a hned vzápětí jsme začali realizovat první rekvalifikační kurzy pro chůvy s cílem získat zkoušku z profesní kvalifikace.

Jaké kurzy nabízíte?

V současné době se můžou zájemci přihlásit do rekvalifikačních kurzů Chůva pečující o děti do zahájení povinné školní docházky. Kurz má 160 hodin. Dále realizujeme rekvalifikační kurz pro hospodyně. Jeho rozsah je 80 hodin. Kromě těchto akreditovaných kurzů dále nabízíme odborné přednášky z oboru úklidu. Tyto přednášky jsou cílené pro hospodyně, které v oboru pracují a chtějí si rozšířit nebo prohloubit odborné znalosti.

Proč jste si vybrali právě tyto dva druhy kurzů?

V oblasti práce v domácnosti pracujeme dvacet let. Máme rozsáhlé praktické zkušenosti a rádi se o tyto znalosti podělíme se všemi, kteří o tento obor mají zájem.

Odkdy jste autorizovanou osobou pro zkoušky v profesní kvalifikaci?

Autorizace pro profesní kvalifikace Chůva pro děti do zahájení povinné školní docházky a Chůva pro dětské koutky nám byla udělena 6. března 2013.

Nakolik se realizace kurzů liší?

Kurzy spojuje základní věc – hospodyně i chůva pracují v soukromých domácnostech. Je to služba, která vyžaduje maximální empatii i diskrétnost a ne každý je osobnostně pro tuto „službu“ vhodný. V kurzech účastnice vedeme k tomu, aby znaly své postavení a své místo v rodině. Jinak každá profese opravdu vyžaduje specifické dovednosti. Kurz pro chůvy vyžaduje počáteční středoškolské vzdělání. Kurz pro hospodyně je veden spíše k nácviku praktických znalostí a dovedností.

Je rozdíl v poptávce mezi těmito dvěma kurzy?

Kurzy pro chůvy máme prakticky stále obsazené. Účastnice v kurzu získají velkou inspiraci pro jejich budoucí práci s dětmi a většina z nich již má své pracovní uplatnění. Pokud úspěšně složí zkoušku z profesní kvalifikace Chůva, může potom žádat o živnostenské oprávnění na vázanou živnost Chůva, která pečuje o děti od narození, což je pro účastnice velká motivace.

Kurz pro hospodyně je také oblíbený. Tady však bojujeme s předsudky, že uklízet „umí každý“ a obecná znalost o kvalifikaci v oblasti úklidu je ve veřejnosti spíše minimální. Je to velká škoda. Hospodyně s touto kvalifikací už pravděpodobně nikdy nezničí klientovi laminátovou podlahu nebo mu nepoškrábe nevhodnou houbičkou sklokeramickou desku v kuchyni……

Jaké je věkové složení zájemců o kurzy?

Kurzy navštěvují ženy od 18 let až po důchodkyně. Do kurzu hospodyně se hlásí ženy se základním až vysokoškolským vzděláním. Zájem mají většinou ženy, občas i muži. Kurz pro chůvy vyžaduje středoškolské vzdělání.

Má poptávání po lidech v těchto oborech stoupající či klesající trend?

Rozhodně stoupající trend. Klienti však více poptávají tuto službu na „černém trhu“, z důvodu levné pracovní síly. K profesionálním agenturám se obracejí až v případě, kdy nastane nějaký problém (krádež, zničení věcí, atd.).

Jak se vám jeví celková odbornost v těchto oblastech v ČR?

Snažíme se o to, aby byla veřejnost o kvalifikaci chůvy nebo hospodyně informována. Je velmi důležité, aby klienti požadovali opravdu kvalitní a odbornou službu. Potom má naše práce smysl.

Firma Domestica, spol., s.r.o. zajištuje úklid domácností a hlídání dětí. Působí na českém trhu již od roku 1995 a její zakladatelkou a jednatelkou je Mgr. Eva Kopečná. Domestica nabízí kvalitní hospodyně a chůvy, které své práci skutečně rozumí a jsou profesionálně na vysoké úrovni. Souběžně s tím pravidelně školí své pracovníky a pořádá školení a kurzy – odborný rekvalifikační kurz pro hospodyně, kurz Chůva pro děti do zahájení povinné školní docházky a zkoušky z profesní kvalifikace Chůva. Od 21. dubna 1999, je Domestica, spol. s.r.o., plátcem daně z přidané hodnoty.

Co vše vaše firma nabízí a v jakém regionu?

Zajišťujeme hospodyně a chůvy, které pravidelně docházejí do domácnosti. Klienti u nás vyhledávají prověřené a proškolené hospodyně, které zajišťují běžný úklid a žehlení. Chtějí, aby hospodyně pracovala pro jejich rodinu dlouhodobě, aby uměla dobře uklízet, byla diskrétní a mohli jí svěřit klíče od bytu. Chtějí individuální výběr paní, která bude vyhovovat konkrétní rodině. Dále nabízíme pravidelné i jednorázové hlídání dětí.

Naši službu si mohou objednat klienti v Praze a okolí a také v Táboře. Dále nabízíme kvalifikované poradenství v oblasti čistících prostředků a chemikálii. Realizujeme odborné rekvalifikační kurzy pro hospodyně a chůvy. Také jsme autorizovaná osoba pro zkoušky z profesní kvalifikace Chůva. Na kurzy i na zkoušky z profesní kvalifikace přijíždějí účastnice z celé republiky.

Jak dlouho funguje vaše společnost na trhu?

Naše společnost funguje od roku 1995. Tedy letos je to 19 let.

Zdroj foto: Domestica, spol.s.r.o.

Tagy: péče o děti, péče o domácnost