Společnost přátelská rodině motivuje zaměstnavatele rodičů malých dětí

Vydáno 3.12.2013 Péče o děti Pavla Jelínková

Společnost přátelská rodině je projekt, k jehož vzniku daly podnět samy maminky malých dětí, které se scházely v mateřských centrech. Funguje už více než dvanáct let a svojí prorodinnou politikou se snaží nalézt cesty, jak usnadnit situaci nejen rodinám zaměstnanců.

Síť mateřských center

Síť mateřských center o.s. (SMC) v současné době sdružuje na 300 členských mateřských center. SMC vznikla v roce 2001 s cílem:

 • posílit občanský život komunity
 • zviditelnit hodnoty rodiny, mezigeneračních vztahů, úlohu rodičů a hlavně mateřskou a otcovskou roli ve společnosti
 • podpořit právní ochranu rodiny, mateřství a rovných příležitostí pro všechny
 • usilovat o zdravý život ve zdravém prostředí
 • poskytovat svým členům podporu i metodické vedení
 • napomáhat vzniku nových mateřských center
 • pořádat semináře a konference
 • spolupracovat se státními i nestátními organizacemi a se zahraničními subjekty podobného zaměření.

O projektu Společnost přátelská rodině

Projekt SMC Společnost přátelská rodině funguje od roku 2004. Je určen pro zlepšení zaměstnanecké situace rodin s malými dětmi. Každoročně monitoruje a hodnotí firmy, které zavádějí opatření pomáhající sladit pracovní a rodinný život zaměstnanců. Letošní rok byl vyhodnocen v těchto dnech.

Proč projekt vznikl?

Současná společnost je v globálu zaměřena spíše na výkon a úspěch, a tak vytlačuje rodiny zejména s malými dětmi mezi ohrožené skupiny na okraj společnosti. Projekt má ukazovat, že mít dětinení pro mladé rodiny trest, ale přínos.

Cíle projektu

Společnost přátelská rodině se zaměřuje na motivování zaměstnavatelů po celé České republice k tomu, aby do své zaměstnanecké politiky zaváděli:

 • posílení rodiny ve společnosti
 • podporu prorodinné politiky
 • uplatňování rovných příležitostí
 • pravidla a opatření, která vedou ke skloubení pracovního a rodinného života jejich zaměstnanců
 • důraz na rodinu ve všech etapách její existence a s ohledem na všechny generace rodiny a jejich potřeby

Family friendly

Součástí projektu jsou nejrůznější aktivity pro zaměstnavatele – mapování, workshopy, publikace atp. Samotný projekt má vlastní web sítě mateřských center Familyfriendly­.cz. Ten zahrnuje výsledky a fotografie z vyhlašování kampaní od roku 2006 až dosud. Během fungování projektu byl systém hodnocení inovován novou metodikou, přičemž pravidla se sjednotila ve všech krajích.
Na realizaci projektu Společnost přátelská rodině se partnersky podílí společnost LMC s.r.o. (operátor českého elektronického trhu práce a e-recruitmentová společnost) a také Jihomoravský kraj. Ten se v rámci krajů celé České republiky velmi významně a dlouhodobě věnuje rozvíjení prorodinné politiky.

Kdo byl oceněn letos?

Projekt Společnost přátelská rodině letos ocenil deset organizací s celorepublikovým působením, které získaly certifikát s názvem projektu „Společnost přátelská rodině“. Slavnostní předání proběhlo na konferenci 22. listopadu 2013 v Praze.

O udělení certifikátů rozhodla pětičlenná porota:

 • personalistka Rostya Gordon-Smith, zakladatelka portálu pracezeny.cz
 • Petra Janíčková, odborník na genderovou problematiku
 • Petr Pavlík, Petr Skondrojanis zastupující partnera projektu společnost LMC
 • prezidentka Sítě MC Rut Kolínská

Firmy prokazovaly, že splňují kritéria v oblastech:

 • Zaměstnavatelské podmínky – management mateřské a rodičovské dovolené, flexibilní formy práce, diverzita pracovních týmů, rovné odměňování, rovné příležitosti.
 • Prorodinné aktivity organizace – podpora prorodinných aktivit, podpora mezigeneračního soužití a podpora seniorů, podpora hendikepovaných osob a osob se speciálními potřebami.
 • Společenská odpovědnost firem – podpora a rozvoj regionu, dobrovolnictví, transparentní podnikání, protikorupční chování.
 • Prostředí firmy – zdravé a nekuřácké pracovní prostředí, bezbariérový přístup, ekologické chování organizace a udržitelný rozvoj.

Certifikát převzali zástupci organizací z rukou Kateřiny Jirkové, ředitelky odboru rodinné a sociální politiky z Ministerstva práce a sociálních věcí.

Oceněny byly tyto firmy:

 • Contract Administration, spol. s r.o.
 • Československá obchodní banka, a.s.
 • Direct Parcel Distribution CZ, s.r.o.
 • GE Money Bank, a.s.
 • Linet spol. s r.o.
 • Siemens, s.r.o.
 • T-Mobile Czech Republic, a.s.
 • Vodafone Czech Republic a.s.
 • Scio.cz, s.r.o.
 • Zentiva Group, a.s.

Zdroj: www.familyfriendly.cz, www.materska-centra.cz
Zdroj logo: www.familyfriendly.cz

Tagy: péče o děti, Společnost přátelská rodině