Ulehčit a prosvětlit život lidí s handicapem - v tom tkví kouzlo zooterapie

Vydáno 20.5.2013 Péče o osoby s hendikepem Pavla Jelínková

Handicapovaní to mají v každodenním životě těžké. Omezuje je jejich postižení, mají zdravotní obtíže, musejí dodržovat nějaký speciální režim, zdravotní dietu či brát léky. Mnohdy nemohou žít tak, jak by chtěli. Výraznou pomoc v boji proti vlastnímu handicapu může předstaovat zooterapie.

Zooterapie je, když…

Zooterapie je léčení za pomoci zvířat. Je to mladé odvětví alternativních metod léčení, které zde již má své stabilní místo. Patří do spektra podpůrných způsobů léčení a pomoci lidem – ať už seniorům, dětem nebo handicapovaným. A náleží k uznávaným metodám léčby v zahraničí i u nás.

Co to obnáší?

Zooterapie zahrnuje činnosti okolo péče o zvířata, hlazení a dotýkání se jich, kontakt s nimi, povídání si s nimi. Je to v podstatě ucelená rehabilitace s přítomností zvířat, která jsou k tomu speciálně vedená, vychovávaná a cvičená. U léčby je vždy přítomen odborník – zooterapeut, ale i další, jako například psycholog, lékař, fyzioterapeut, speciální pedagog nebo ergoterapeut.

Efekt zooterapie

Mnoha studiemi je prokázáno, že jen přítomnost zvířete se u léčených osob zmírňuje napětí, stres a snižuje krevní tlak. A tím to nekončí. Zooterapie napomáhá rozvoji tělesných a duševních schopností, vylepšuje držení těla, práci svalů, hrubou a jemnou motoriku, podporuje využívání obou mozkových hemisfér, zlepšuje vyjadřování, léčí a bystří smysly. A v neposlední řadě je kontakt se zvířaty potěšením a radostí. To vše je pro handicapované nesmírně důležité a podpůrné pro jejich zdraví a existenci.

Zooterapie se dělí dle metod využití

  • AAA – Animal Assisted Activities – aktivity za pomocí zvířat, kdy je kontakt osob se zvířetem zaměřen na rozvoj sociálních dovedností – zlepšení komunikace, motivace, zbavení stresu a uzavřenosti
  • AAT – Animal Assisted Therapy – terapie za pomocí zvířat, je zacílena na vylepšení psychického a fyzického stavu
  • AAE – Animal Assisted Education – vzdělávání za pomocí zvířat, odborně též edukace, a ta je zaměřena na zlepšení výchovy, vzdělání a sociálních dovedností dané osoby
  • AACR – Animal Assisted Crisis Response – krizová intervence za pomoci zvířat se zkratkou KI, sestává z přirozeného kontaktu zvířete a člověka, který se ocitl v krizovém prostředí, a jejím cílem je harmonizace psychického a fyzického stavu.

    K zooterapii se používají drobná domácí zvířata, hospodářská zvířata, exotická zvířata a jejich kombinace.

Nejznámější u nás jsou tyto zooterapie:

  • Hipoterapie (kdy je zvířetem kůň)
  • Canisterapie (kdy je léčba aplikována za pomoci psa)
  • Felinoterapie (to je léčba za přítomnosti kočky).

Canisterapie

Z těchto tří druhů zooterapií je canisterapie nejběžnější a také nejdostupnější metodou pro handicapované. Je to terapie využívající pozitivního působení psa na zdraví člověka. Praktikují ji canisterapeuti, což jsou školení dobrovolníci, kteří ve svém volném čase se svými psy navštěvují různá sociální zařízení, kde se nacházejí děti, senioři či handicapovaní. Kontaktem se psy dochází většinou u těchto lidí k velké pozitivní změně na zdravotním stavu a chování.

Jak to probíhá?

Canisterapie může být skupinová nebo individuální podle potřeby. V obou případech probíhá vždy pod dohledem canisterapeuta a s jeho pomocí. Ta individuální může po dohodě i na doporučení odborníka probíhat také u handicapovaného doma, tedy v jeho domácím prostředí. Je to v případech, kdy dotyčný je nepohyblivý, indisponovaný nebo se z jiného důvodu nemůže zúčastnit skupinových terapií. Občas se forma kombinuje – začíná se u nemocného doma a následně se, po zlepšení jeho stavu, pokračuje ve skupině.
Canisterapeuti připravují různé hry, aby handicapovaní psy co nejvíce poznali a naučili se, jak se o ně starat a jak se k nim chovat. Návštěva psa je příjemným zpestřením stereotypu dní, lidé se na ni těší. Pes je zde nejen společníkem a tvorem k mazlení, ale napomáhá k procvičování některých částí těla – svalů na rukou, například při rozevírání dlaně (při házení míčku psovi, hlazení psa), chůze za psem, plazení se či lezení. A velmi významnou a úspěšnou metodou je v těchto případech polohování, kdy pes nejen ulehá vedle handicapované osoby, tiskne se na ni, ale i nemocný se různě o psa opírá, objímá jej.

Poskytovatelé služeb

Službu zooterapie a canisterapie nabízejí a poskytují nejrůznější nadace, nezisková občanská sdružení a spolky. Spolupracují s poskytovateli sociálních služeb na regionální, krajské i celorepublikové úrovni. Informace o poskytovatelích lze získat dotazem na obecním a městském úřadě, odboru sociálních služeb nebo přímo v domovech důchodců, dětských domovech, domovech pro handicapované, ale i na pobočkách zdravotních pojišťoven, v registru poskytovatelů sociálních služeb či na webových stránkách některých poskytovatelů a v katalogu firem.

Zadarmo i za příplatek

Cena služby je dána poskytovatelem, ale většinou je zooterapie i canisterapie zdarma – bývá dotována z nadačních fondů nebo od dárců. Je-li součástí sociálních a rehabilitačních služeb některé instituce, patří do určitého balíku činností, jejichž forma i cena je určena. Proto je vždy dobré se při zájmu o individuální zooterapii a canisterapii ohledně úhrady dotázat. Konkrétní částky nejsou známy.

Užitečné odkazy
Registr poskytovatelů sociálních služeb
Nadace pomocné tlapky
Pomocné tlapky – Canisterapie
Občanské sdružení Anitera
aj.

Foto: www.flickr.com

Tagy: péče o osoby s hendikepem