1. dubna vešlo v platnost několik novel zákona o zdravotnických službách a záchranné službě. Dotkne se i vás?

Vydáno 1.4.2012 Aktuality Lucie Černá

1. dubna oficiálně vešlo v platnost několik novinek, které mění dosavadní úpravu zákona o zdravotních službách a zákona o zdravotnické záchranné službě. Mezi základní změny tak patří například, to, že:

 • pacient může sám rozhodnout o způsobu své léčby v případě, že o sobě nebude schopen sám rozhodovat (toto ustanovení však obsahuje doložku, že zmíněné právo nelze uplatnit při snaze o využití eutanazie)
 • pacient má právo na názor dalšího odborníka, není-li si jist verdiktem jiného v případě rozhodnutí o závažném zákroku
 • pacient má právo získat (případně naopak odmítnout) veškeré informace o svém zdravotním stavu i všech zdravotnických službách, které mu mají být poskytnuty, a to včetně jejich ceny, mají-li být pacientem plně či částečně hrazeny
 • pacient má možnost si předem určit osoby, které mají právo nahlédnout do jeho zdravotní dokumentace
 • se sjednocují podmínky pro udělení oprávnění k poskytování zdravotních služeb pro všechny poskytovatele, tedy státní i nestátní; zároveň všichni zřizovatelé zdravotnických zařízení musejí požádat o novou registraci
 • jsou nově zavedeny registry shromažďující údaje o zdravotním stavu pacientů, například onkologických, s kloubními náhradami, kardiaků po operaci srdce, registr uživatelů drog či osob vyloučených z dárcovství krve
 • možnost umělého oplodnění mají ženy do 49 let, ale zdravotní pojištění jim bude hrazeno jen do 39 let, a to za zákonem stanovených podmínek
 • se aktualizují podmínky sterilizace – tu je možné provést pouze u lidí starších 21 let, a to ze zdravotních důvodů, po písemném souhlasu už od 18 let; léčebnou kastraci lze provést po dovršení 25 let pacientovi, který v minulosti spáchal násilný sexuálně motivovaný trestný čin; pacientovi v ochranném léčení lze tento zákrok provést pouze se souhlasem soudu
 • se prodlužuje se dojezdová doba záchranní služby z 15 na 20 minut v návaznosti na přírodní podmínky a vzdálenost; členové výjezdových skupin navíc nově mají oprávnění vstupovat do cizích objektů a požadovat od přítomných věcnou i osobní pomoc – ti ale nesmějí být kvůli pomoci ohroženi na životě nebo zdraví
 • nemocnice musejí zřídit kontaktní místa, která budou v nepřetržitém spojení s dispečinky záchranné služby; pacienta přitom smějí jen výjimečně, nikdy ale v bezprostředním ohrožení života a nebo pokud jde o porod
 • se mění také výše úhrady za očkování děložního čípku – to je nově dívkám od 13 do 14 let věku plně hrazeno pojišťovnou; ostatní zájemkyně bude očkování stát cca 10 tisíc korun
 • pacient má nově právo získat od své zdravotní pojišťovny informace o tom, jaké zdravotní služby mu uhradila a může si zároveň vyžádat souhrn nákladů pojišťovny za celý rok.

Úplný přehled novinek platných od 1. dubna 2012 najdete na stránkách Ministerstva zdravotnictví ČR.

Zdroj: www.mzcr.cz, www.ceskatelevize.cz