Akreditovaný rekvalifikační kurz: Pracovník sociální péče

Vydáno 4.5.2012 Aktuality Lucie Černá

Kvalifikační a personální agentura, o.p.s., otevírá pro samoplátce akreditovaný rekvalifikační kurz Pracovník sociální péče se zaměřením na seniory a handicapované. Obsah kurzu kopíruje požadavky zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, kladené na pracovníky v sociálních službách.

Rozsah kurzu je 165 hodin, které tvoří 80 hodin teoretické výuky, 80 hodin praktické přípravy a 5 hodin zkoušky. Výuka bude probíhat v sídle agentury KaPA, o.p.s. (Závodní 815, Velebnovského 180, 739 61 Třinec – Staré Město).

Nejbližší termín kurzu je 30. květen – 13. červenec 2012. Za jeho absolvování zájemci zaplatí 8 000,– Kč, přičemž osoby nezaměstnané nebo pečující o osobu blízkou mohou získat výraznou slevu, případně mohou kurz za splnění určitých podmínek navštěvovat zcela zdarma.

Přihlášky přijímá a bližší informace podá Bc. Aneta Nogawczyková, tel. 558 532 303, 602 401 101, e-mail: kapa@kapa-ops.cz.

Zdroj: kapa-ops.cz