Beseda o Národní strategii podporující pozitivní stárnutí

Vydáno 13.6.2012 Aktuality Lucie Černá

Jak už jsme informovali v jednom z našich článků, letošní rok je rokem Evropského roku aktivního stárnutí a mezigenerační solidarity. A právě k této příležitosti pořádá Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR setkání s názvem „Veřejné setkání s patrony“. Uskuteční se v úterý 19. června 2012 od 11:15 hod. v prostorách pražského klubu SaSaZu (Bubenské nábřeží 306/13, Praha – Holešovice) a konec celé akce je naplánován na 13:30 hod. Vstup je zcela zdarma.

K účasti jsou zváni občané všeho věku, kteří mají zájem podílet se na vzniku Národní strategie podporující pozitivní stárnutí a diskutovat o aktivním stárnutí a mezigenerační solidaritě. Diskuze se zúčastní významné osobnosti působící na poli zmíněné problematiky, a sice ředitelka nadace Naše dítě Zuzana Baudyšová, herečka Květa Fialová, tropický parazitolog Michal Giboda, Helena Haškovcová z FHS UK v Praze, Milan Klapetko z Institutu celoživotního vzdělávání VUT Brno, Ivo Možný, sociolog z Masarykovy univerzity v Brně, Monika Šimůnková, zmocněnkyně vlády pro lidská práva, a náměstek ministra pro sociální začleňování a rovné příležitosti Jan Dobeš.

Mezi hlavní trámy diskuze bude patřit teze Národní strategie podporující pozitivní stárnutí pro období let 2013 – 2017. Významnou část programu tak budou tvořit zejména autentické zkušenosti i názory patronů Evropského roku 2012. Beseda se ovšem bude zabývat i tím, kde všude a v jakých situacích dnes starší lidé čelí diskriminaci, co z jejich pohledu ohrožuje českou společnost a jaké vidí řešení.

S ohledem na omezenou kapacitu sálu je nutno potvrdit účast do 15. června 2012 na e-mailové adreselenka.bockova@mpsv.cz nebo tel. čísle 221 922 688.

Zdroj: tisková zpráva MPSV