Bezplatný kurz „Asistent a pracovní poradce zdravotně postižených dětí a mládeže“

Vydáno 5.8.2012 Aktuality Lucie Černá

Asociace rodičů a přátel zdravotně postižených dětí v ČR, o.s., nabízí veřejnosti účast v bezplatném rekvalifikačním kurzu Asistent a pracovní poradce zdravotně postižených dětí a mládeže. Uskuteční se pod hlavičkou projektu „Cesta k zaměstnání v oblasti péče o handicapované osoby“ (č. projektu CZ.1.04/3.3.05/75­.00011 – Kvalifikace a pracovní uplatnění osob pečujících o osobu blízkou).

Do kurzu se mohou hlásit především zájemci pečující o dítě se zdravotním postižením a dále lidé pečující o dospělou osobu se zdravotním postižením s trvalým bydlištěm mimo hlavní město Praha. Úspěšným absolutoriem získají jeho účastníci kvalifikaci pro výkon povolání pracovníka v sociálních službách a nabyté znalosti tak budou moci uplatnit i při vlastní pracovní činnosti v oblasti sociálních služeb.

Rozsah kurzu čitá 150 hodin teoretické výuky a 30 hodin praxe. Obsahovou náplň kurzu budou tvořit mimo jiné přednášky orientované na oblast psychologie, sociální práce, sociálně právního minima aj. Zabývat se ale budou i jednotlivými druhy zdravotního postižení, problematikou pracovního poradenství a zaměstnávání osob znevýhodněných na trhu práce, vzděláváním žáků se zdravotním postižením, základy péče o nemocné apod.

Součástí kurzu je i tzv. bilanční diagnostika, jejímž prostřednictvím budou kromě jiného ověřovány předpoklady kandidátů, ucházejících se o výkon činnosti v oblasti sociálních služeb. Pro šest úspěšných absolventů budou navíc zajištěna pracovní místa na minimálně půl roku v některých zařízeních poskytujících sociální služby. V projektu se počítá i s tím, že některým účastníkům bude nabídnut příspěvek na zajištění péče o závislou osobu v době konání přímých výukových aktivit kurzu.

Kurz bude realizován v letech 2012 – 2014 ve dvou bězích a jeho kapacita je v obou případech 20 posluchačů. Výuku bude zajišťovat tým kvalifikovaných lektorů a specialistů z odborných pracovišť. Konat se bude ve školicím středisku v pražském Karlíně, kde bude pro účastníky zajištěno bezplatné ubytování a stravování. Odborné semináře proběhnou ve školách a zařízeních v Praze a ve Středočeském kraji.

Zahájení prvního běhu je naplánováno na 13. září 2012, jeho ukončení pak na 16. února 2013. Druhý běh se uskuteční mezi 4. dubnem 2013 a 7. zářím 2013. Výuka bude probíhat vždy dva až čtyři dny v měsíci.

Kurz je akreditován Ministerstvem práce a sociálních věcí a je financován z Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a dále ze státního rozpočtu ČR. Podrobnější informace, potřebné kontakty a elektronickou přihlášku do kurzu naleznete zde.

Zdroj: www.arpzpd.cz
Zdroj foto: www.esfcr.cz