Bezplatný kurz pro pečující o osoby s PAS

Vydáno 26.7.2012 Aktuality Lucie Černá

Pečujete-li o osobu s poruchou autistického spektra (PAS) starší osmi let, možná vás může zaujmout nabídka občanského sdružení APLA Praha a střední Čechy, která ve dnech 14. – 16. září 2012 pořádá bezplatný třídenní vzdělávací kurz zaměřený na téma péče o takto postižené lidi. Kurz je určen rodičům či jiným pečujícím osobám ze Středočeského, Ústeckého a Plzeňského kraje a probíhat bude v Metodickém a diagnostickém středisku Dolanská 23, Praha 6.

Kurz má za cíl poskytnout rodičům či jiným osobám pečujícím o pacienty s PAS základní souhrn informací, které je možné ihned prakticky využít. Zabývat se bude typickým chováním a projevy nemoci, specifickými obtížemi, principy práce u osob s poruchami autistického spektra, komunikací, základy strukturovaného učení, dostupnými pomůckami aj. Součástí kurzu bude i ukázka praktických nácviků, prezentace terapeutického postupu pro zvládání problémového chování či ukázka potřebných úchopů. Přednášejícími budou PaedDr. Věra Čadilová, PhDr. Hynek Jůn, Ph.D., a Kateřina Balická, DiS.

Začátek je vždy v 9 hodin, závěr každého dne je pak naplánován na 16. hodinu. Účastníci si mohou za určitých podmínek zažádat o úhradu nákladů na cestovné či si nechat zajistit zdarma asistenci u dítěte či dospělého s PAS v době kurzu. Přihláška na kurz je ke stažení na stránkách sdružení APLA a po vyplnění je nutno ji zaslat na e-mail cizkova@apla.cz.

Projekt je financován z Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a ze státního rozpočtu ČR. Více informací o projektu naleznete na www.praha.apla.cz, sekce projekty – Autismus a vzdělávání.

Zdroj: webové stránky APLA, o.s.