Dobré dílo – sociální firma Farní charity Beroun

Rychlý přehled

O nás

Beroun sice patří v rámci ČR k okresům s nižší mírou nezaměstnanosti, ta však v posledních letech stoupá. K 30. září 2013 byla nezaměstnanost 6,6 % (průměr SČ kraje je 6,5 %), což znamená 3 957 nezaměs­tnaných osob, z toho 681 po dobu 12–24 měsíců a 764 déle než 24 měsíců S dlouhodobě nezaměstnanými přichází Farní charita Beroun do častého kontaktu a vykonává pro ně řadu sociálních služeb jako např. sociální rehabilitaci. Tyto osoby jsou velmi těžko zaměstnatelné, často jsou zatíženy dluhy, ztrátou pracovních návyků a dalšími obtížemi. Jako jedna z mála organizací se Farní charita Beroun těmto osobám snaží dlouhodobě pomáhat, ale již delší dobu pociťujeme omezení dané charakterem sociální služby. Jasně nám vyplynula potřeba vytvořit pro tyto osoby možnost práce v ne zcela standardní firmě, která je citlivá k jejich potřebám, ale má na druhou stranu podnikatelský charakter. Našim cílem je přispět k řešení tohoto problému. Proto vznikla sociální firma Dobré dílo.

Kontakty

info@dobredilo.cz

http://www.dobredilo.cz/

+420 313 030 451, +420 602 269 218

Cajthamlova 169
Beroun
266 01 Mapa