Centrum Seňorina

Společnost s ručením omezeným

Rychlý přehled

O nás

CENTRUM SEŇORINA funguje jako středisko podpory pro klienty s kognitivními poruchami mozku, pro klienty se sníženou soběstačností z důvodu neurodegenera­tivních onemocnění mozku, například s Alzheimerovou chorobou nebo jinými typy demence v raném stádiu nemoci. Seňorina podporuje také rodiny a přátele nemocných, kteří se rozhodli o svého blízkého pečovat doma. A to díky odlehčovací službě, ať už formou péče v domácnosti, nebo krátkodobého pobytu či návštěvou denního stacionáře.

Služby, které nabízí CENTRUM SEŇORINA:

pro klienty se sníženou soběstačností v důsledku začínající demence:

 • denní stacionář
 • krátkodobý pobyt jako odlehčovací služba
 • terénní odlehčovací služba – péče v domácnosti

pro rodinné i profesionální pečující, pro veřejnost:

 • terapie, poradna, odlehčení v péči
 • vzdělávání a osvěta v oblasti mentálního zdraví

VÝJIMEČNOST služeb je založena na:

 • podpoře individuálních potřeb a zájmů klienta – „ABY SE MU DOBŘE ŽILO“
 • přístupu Montessori: „POMOZ MI, ABYCH TO ZVLÁDL SÁM“
 • útulném a vkusném prostředí, kde se klienti cítí „JAKO DOMA“
 • zdravém a chutném stravování podle programu „BON APETIT“
 • nadstavbovém terapeutickém programu pro klienty i pečující – „PREVENCE“
 • na moderních přístupech celostní podpory – „TERAPIE“

Poskytované sociální služby denní stacionář a odlehčovací služby jsou registrované pod MPSV.

Kontakty

stacionar@centrum-senorina.cz

http://centrum-senorina.cz/

604 708 111

Na Poříčí 36
Praha 1
Mapa