Školka Empatica, s.r.o.

Společnost s ručením omezeným

Rychlý přehled

O nás

školička a jesličky EMPATICA

Jsme soukromé zařízení, které denně nabízí plnohodnotný program pro věkovou skupinu od 6ti měsíců do 6 let. Není podmínkou pravidelná docházka a nezatěžujeme rodiče kaucemi. Jsme tu i pro děti a rodiče, kteří na chvíli potřebují obstarat dítě, nakoupit si, uklidit doma, nebo jen nabídnout dítěti něco nového a zajímavého.

Náš program

Nabízíme denní programy v rodinném zázemí se zajištěním zdravotních, výchovných, bezpečnostních a hygienických pravidel, a to tak, jak je tomu v rodinách. Děti jsou nejprve pomalu adaptovány do malého kolektivu a postupně zapojovány do nabízeného programu. Důležitá je úzká spolupráce s rodinou to především pro seznámení s věkovými zvláštnostmi jednotlivce. Pracujeme s malými skupinkami tj. děti do dvou let max. 5 dětí na jednoho pedagogického pracovníka, děti starší max. 8 dětí na dospělého. Na rozdíl od jiných zařízení jsou skupiny malé, aby nabízený program i veškerý čas věnovaný dětem odpovídal co nejvíce domácímu prostředí.

Naše prostory

Vzhledem k tomu, že máme k dispozici velký rodinný dům se zahradou a bazénem, jsou všechna místa, kde se děti zdržují, přizpůsobena jejich potřebám a snažíme se přizpůsobit je co nejvíce dětským pokojíčkům, tak, aby dítě nebylo stresováno velkým prostorem, či strohým zařízením, jak je tomu ve jiných zařízeních, používáme barevné koberce, nebo takové podlahové krytiny, které jsou bezpečné a dobře udržovatelné, hygienicky nezávadné.Hračky, didaktické pomůcky, pracovní pomůcky jsou barevné , povětšinou z materiálů příjemných na dotek a opět hygienicky nezávadné. Nábytek je dřevěný nebo plastový a to opět z bezpečnostních i hygienických důvodů. Hračky jsou uloženy tak, aby i malé děti byly schopné vzít si je a zároveň, aby poznaly místa, kam se opět hračky uklízí.Přejeme si, aby se u nás děti cítili co nejvíce „jako doma“.

Naše tety

Pracovníci jsou pečlivě vybíráni, musí projevit nejen zájem o práci s dětmi, ale také schopnost improvizace, správných reakcí na dětský pláč, či jiný projev dítěte. Musí být schopni připravit plnohodnotný program pro děti, úměrný pro věkovou skupinu, se kterou pracují. Všichni dospělí se také účastní pobytů, které pořádáme v rámci našeho Dětského studia a to o letních, jarních nebo zimních prázdninách. Pracovníci jsou lidé zkušení trpěliví a komunikativní. Klademe velký důraz na spolupráci s rodiči, proto je nutné, aby i naši pracovníci byli schopni jednat s rodiči a to i o věcech nepříjemných. Abychom zapojili nové dítě co nejrychleji do našeho Dětského studia, je nutné přizpůsobit se jeho vnímání a to také tím, že nás děti oslovují jménem, tykají nám nebo oslovují teto. Pro děti se tak stáváme součástí jejich rodiny a přístup z obou stran je pak méně stresující.

Děti do školky a jestliček

Přijímáme během celého roku. Pracovní doba je od 7,30 do 17,30 hodin s tím, že je možná dohoda i mimo otevírací dobu. Při zájmu o docházku je nejprve rodič seznámen s prostory, programy a celkovým provozem. V případě, že má zájem umístit dítě do našich prostor a to ať s pravidelnou nebo nepravidelnou docházkou začínáme s pomalou adaptací. Vycházíme z toho, že každé dítě je sama sebou individualita a proto nelze přesně stanovit, za jak dlouho bude dítě schopné navštěvovat studio dle přání rodiče. Adaptace začíná vždy po krátkých časových intervalech, které se postupně prodlužují a přesouvají z odpoledních návštěv na dopoledne. jakmile však vidíme, že je dítě zapojeno do našeho programu a nemá problém zůstavat samo, domluví se s rodiči docházka dítěte. Z počátku doporučujeme však alespoň 2× týdně, jinak dle přání rodičů v provozní době.

Naše práce

Dopolední programy jsou zaměřeny na činnosti jako je výtvarničení, říkadla, cvičení, tancování, pohybové hry atd. Odpolední jsou spíše zaměřeny na fyzičku. Víme, že tato věková skupina má velmi krátkou dobu soustředěnosti a nutné využít této doby k „výuce“, ostatní čas je potřeba využít pro volnou zábavu dítěte s prvky, které protrénují jejich motorickou stránku. Naše tety využívají ke své práci mnoho didaktických pomůcek, her a maňásků, tak, aby si dítě pobyt ve studiu skutečně užilo a nebylo jen hlídáno. Protože máme k dispozici zahradu, využíváme ji za příznivého počasí a v letních měsících přesouváme i dopolední program ven, kde máme k disppozici i bazén (v letních měsících pořádáme kursy plavání).

Více zde: http://www.skolkaempatica.cz/o-nas/ Vytvořte si vlastní stránky zdarma: http://www.webnode.cz

Naše služby

  • Pravidelné hlídání dětí
  • Nepravidelné hlídání dětí

Kontakty

skolkaempatica@seznam.cz

http://www.skolkaempatica.cz

+420 721 878 831

Stochovská 821/50
Praha 6
161 00 Mapa