Pampeliška, o.p.s.

Rychlý přehled

O nás

Pomoc při zvládání běžných úkonů, péče o vlastní osobu, pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu, poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy, pomoc při zajištění chodu domácnosti, zprostředkování kontaktu se společenským prostředím.

Kontakty

teplice@pampeliska-ss.cz

http://www.pampeliska-ss.cz

720 590 440

Českobratrská 46
Teplice
415 01 Mapa