Láká vás práce s tělesně postiženými? Zkuste to přes kurz hipoterapie

Vydáno 30.7.2012 Aktuality Lucie Černá

OS Svítání Jablonec nad Nisou ve spolupráci se Střediskem praktické výuky pro hipoterapii pod Českou hiporehabilitační společností nabízí široké veřejnosti možnost zúčastnit se tzv. Týdenní intenzivní praxe hipoterapie se základní teoretickou výukou.

Do kurzu se může přihlásit každý bez ohledu na vzdělání nebo předchozí zkušenosti. Nezbytnou podmínkou účasti je pouze věk nad 16 let, kladný vztah ke koním a sociální problematice, správné vyplnění a včasné odeslání přihlášky a uhrazení účastnického poplatku ve výši 2 800,– Kč (cena nezahrnuje náklady na cestování, stravování a ubytování). Počet účastníků je však limitován, a to proto, aby se organizátoři mohli věnovat každému individuálně. Lektorkou kurzu je Ing. Věra Lantelme-Faisan, DiS.

Téměř každodenní obsah kurzu tvoří čtyřhodinová práce s klientem na pozici asistenta při hipoterapii (vše pod přímým dohledem zkušené fyzioterapeutky) a dále dvě hodiny teoretické výuky. V případě zájmu se pak mohou účastníci kurzu podívat i na průběh dětské rehabilitace a další rehabilitační techniky.

Absolvováním výše zmíněné intenzivní praxe dostává její účastník nejen možnost vyzkoušet si hipoterapii a práci s klientem se zdravotním znevýhodněním, ale získá i širší znalosti o celkové organizaci terapeutické jednotky tak, jak je vykonávána v běžné praxi. Opomenuta není ani problematika související administrativy a dalších náležitostí.

Úspěšné dokončení kurzu sice jeho účastníkovi nepřinese oprávnění k samostatnému provádění hipoterapie, obdrží však certifikát o absolvování praxe a teorie v dané oblasti a hlavně pak i cenné zkušenosti a nepřímo i relevantní položku do svého životopisu.

Nejbližší termíny kurzu jsou v tuto chvíli již obsazeny, dostupné však zatím zůstávají podzimní a zimní kurzy, které se konají ve dnech 15. až 21. října a dále pak 17. až 21. prosince 2012. Podrobnější informace o kurzu včetně podmínek pro přihlášení naleznete na stránkách OS Svítání.

Zdroj: ww.os-svitani.cz Zdroj foto: ww.os-svitani.cz