Partneři


Spolek Hurá na výlet!

Naše organizace nyní vytváří jednodenní, snadno zvládnutelné, bezpečné, finančně dostupné, zábavné a přitom zajímavé výlety se zdravotnickým dohledem, osobní asistencí, průvodcem, živým hudebním doprovodem, zajištěné kolektivem mladých lidí, a to způsobem a za cenu dostupnou seniorům a osobám ZTP. Zároveň vytváříme aktivní osvětovou a informační kampaň, zaměřenou na problematiku zneužívání seniorů a osob ZTP na předváděcích akcích šmejdů.


Centrum Seňorina

CENTRUM SEŇORINA funguje jako středisko podpory pro klienty s kognitivními poruchami mozku, pro klienty se sníženou soběstačností z důvodu neurodegenera­tivních onemocnění mozku, například s Alzheimerovou chorobou nebo jinými typy demence v raném stádiu nemoci. Seňorina podporuje také rodiny a přátele nemocných, kteří se rozhodli o svého blízkého pečovat doma. A to díky odlehčovací službě, ať už formou péče v domácnosti, nebo krátkodobého pobytu či návštěvou denního stacionáře.


Prostor pro rodinu o.s.

Naším posláním je vytvářet zdravou rovnováhu mezi naplněním rodičovské lásky a seberealizací rodičů, a tím přispět ke změně ve vnímání péče o rodinu v české kultuře. Občanské sdružení vzniklo v roce 2008 v Černém Dole v Krkonoších na podporu rodin s dětmi a slaďování rodinného a pracovního života. V současné době působí v Libereckém, Jihomoravském kraji a v Praze. Zabývá se poradenstvím, vzděláváním rodičů a profesní přípravou pečujících osob o malé a předškolní děti. Napomáhá vzniku zařízení služeb péče o děti. Od roku 2012 spolupracuje se zaměstnavateli v oblasti osvěty a využití služeb péče o děti jako nástroje na zlepšování pro-rodinné politiky.


OSTRAVSKÉ VÝSTAVY, a.s.

Ostravské výstavy, a.s. – obchodní společnost města Ostravy založená v roce 1998. Činnost obchodní společnosti se zaměřuje především na pořádání výstav, veletrhů, kongresů a konferencí a dále správu majetku statutárního města Ostravy, zejména areálu Výstaviště Černá louka, areálu městečka miniatur – Miniuni, Slezskoostravského hradu a městské tržnice.


OZP Akademie

Zaměřujeme se primárně na profesionální vzdělávání a rozvoj nejen lidí se zdravotním či sociálním hendikepem, ale jsme otevřeni i široké veřejnosti. Prostřednictvím vzdělávání se snažíme zlepšit postavení osob se zdravotním postižením (OZP) či sociálním znevýhodněním (např. nezaměstnaní) na trhu práce a zvyšovat tak jejich hodnotu v pracovním životě. Chceme maximálně podporovat všechny zdravotně postižené či sociálně znevýhodněné, kteří se chtějí dále vzdělávat, ale sami by si kurzy nemohli z finančních důvodů dovolit. Zájemcům o kurzy z řad zdravotně postižených či sociálně znevýhodněných pomáháme zajišťovat 100% financování kurzů přes projekty ESF.


Diecézní charita Brno

Oddělení vzdělávání (OV) Diecézní charity Brno je akreditovanou vzdělávací institucí. Číslo akreditace udělené MPSV je 2011/0574-I. Touto akreditací je OV pověřeno k vydání osvědčení o absolvování akreditovaného vzdělávacího programu s celostátní platností. Pro zájemce z řad zaměstnanců Diecézní charity Brno i pro externí zájemce připravuje kurzy, které jsou vhodné pro sociální pracovníky, pracovníky v sociálních službách i pro vedoucí pracovníky sociálních služeb. Akreditované kurzy splňují podmínky pro další vzdělávání sociálních pracovníků a pracovníků v sociálních službách dle § 111, Zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, takže je možné je započítat do povinného 24 hodinového vzdělávání pracovníků v sociálních službách.


Avedonna Agency, s.r.o.

Poskytujeme profesionální péči o děti pro Váš pohodlnější každodenní život. Bydlíte v Praze, Brně, Ostravě nebo blízkém okolí a potřebujete pohlídat doma Vaší ratolest? Nemáte nikoho, kdo by doprovodil Vaše děti na kroužek či je vyzvedl ze školky nebo školy? Vyzkoušejte si naše, mnoha rodiči ověřené služby, které v dnešní uspěchané době ocení každá rodina.


CLINEA s.r.o.

Firma CLINEA s.r.o. se zabývá úklidem na profesionální úrovni. Nabízíme pravidelné úklidy a žehlení zajištěné stálou hospodyní nebo jednorázové a generální úklidy, mytí oken, čištění koberců, čištění čalouněných a kožených sedacích souprav a čištění matrací od roztočů a chřipkových virů. Můžeme Vám také najít hospodyni na plný úvazek nebo dovézt Filipínskou hospodyni. Dále nabízíme služby Hodinového manžela – drobné opravy, montování nábytku, práce na zahradě apod.


BIBO s.r.o.

Agentura BIBO s.r.o. úspěšně funguje na českém trhu od roku 2005. Speciali­zujeme se na hlídání dětí a výběr pečovatelek v prémiové kvalitě v Praze a Brně. Poskytujeme pravidelné hlídání dětí od narození stálou pečovatelkou, jednorázové hlídání dětí zajištěné v den objednání a doprovody do škol, sportů, zájmových kroužků a na dovolenou. Dále nabízíme doučování dětí a hlídání v cizím jazyce. Zajistíme Vám chůvu na plný úvazek nebo pro Vás dovezeme Filipínskou hospodyni. Pravidelně vedeme kurzy Jak se stát dobrou chůvou v Praze i Brně.


eMimino.cz

Největší portál, kde jsou těhotné a maminky jako doma. Sdílejte své radosti i starosti a najděte kamarádky na webu eMimino. Snažení, těhotenství …


Totum o.s.

Totum o.s. je organizace zaměřená na podporu pracovníků v pomáhajících profesích a osob pečujících o své blízké doma. Jedinečnost její činnosti spočívá v holistickém přístupu. Posláním odborného sociálního poradenství Totum o. s. je poskytovat informace a podpůrné psychosociální služby, které rozšiřují možnosti řešení nepříznivé sociální situace v souvislosti s péčí o osobu blízkou, pomohou zabránit vzniku či zmírní důsledky syndromu vyhoření u pomáhajících či pečujících osob. V rámci této sociální služby nabízí Totum o. s. zájemcům pomoc sociálních pracovnic, psychologů nebo pastoračního poradce.


THEIA – krizové centrum o.p.s.

THEIA – krizové centrum o.p.s. je nestátní nezisková organizace, která pomáhá každému, kdo se osictl v situaci, kterou nemůže řešit vlastními silami. Nabízíme odbornou pomoc, zejména pro osoby v krizi, oběti trestné činnosti a násilí. Velkou skupinu našich klientů tvoří lidé v tzv. dluhové pasti. Naše pomoc je určena každému, bez rozdílu pohlaví, omezení věku, náboženství, …


Výcviky.cz - MUDr. Tomáš Morcinek

Psychoterapeutické výcviky, kurzy a semináře. V nabídce najdete jak víkendové, tak i roční kurzy a také dlouhodobý psychoterapeutický výcvik. Prakticky všechny uvedené kurzy jsou sebezkušenostní, tedy nejsou zaměřeny na povídání „o psychoterapii“, ale na vlastní zážitek a zkušenost s body-psychoterapií na sobě, přičemž nabízená cvičení a techniky vždy demonstrují nějaký teoretický princip, který je takto možné si zažít „zevnitř“. Kurzy jsou určené všem zájemcům, nejen těm, kdo pracují v pomáhajících profesích, ale i těm, kterým jde o práci an sobě a vlastní seberozvoj. Kurzy se zahraničními lektory jsou vždy tlumočeny do češtiny. Kurzy mají přiděleny kredity v rámci dalšího vzdělávání psychologů a dalších nelekařských zdravotnických profesí (zdravot., sestry, fyzioterapeuti a další).


Vesna, o.p.s.

Vesna, o. p. s., je akreditovanou vzdělávací institucí MPSV ČR a MŠMT. Dále rozvíjí vzdělávací, sociální a zájmovou činnost pro širokou veřejnost pro všechny generace; pořádá kurzy a kroužky, výstavy, přednášky a besedy, exkurze, výlety, týdenní pobyty v přírodě, příměstské tábory; provozuje Senior klub a Dámský klub; je zřizovatelkou denního centra pro děti Vesněnka, o.p.s. a Střední školy sociálních a zdravotnických služeb Vesna, o.p.s.


Pevnost - České centrum znakového jazyka, o. s.

Organizace Pevnost – České centrum znakového jazyka, o. s. (dále jen „Pevnost“) vznikla 25. května 2000 za účelem šíření informací o rozvíjející se komunitě Neslyšících, jejich jazyku a kultuře.


Středisko vzdělávání s.r.o.

Jsme akreditovaná vzdělávací instituce MPSV ČR pod č. 2011/0230-I. Nabízíme vzdělávání širokého zaměření – od rekvalifikačních kurzů až po odborné kurzy a vzdělávací programy pro pracovníky v sociálních službách. Všechny naše rekvalifikační kurzy jsou akreditovány MPSV ČR a MŠMT ČR a certifikát vydávaný naší firmou má celostátní platnost. Výuku realizujeme v Ostravě, po domluvě je však možné i kdekoliv jinde! Výuka pro veřejnost i pro firmy.


Agentura & Studio BIANCA

Agentura Bianca pravidelně pořádá akreditované kurzy pro lékařské i nelékařské profese. Vzdělávací centrum pořádá v pravidelných termínech přednášky-semináře na téma psychomotorického vývoje dítěte, syndrom náhlého úmrtí u novorozence, prevence úrazů dětí, záchrany lidského života u kojenců a batolat, komplexní kurz první pomoci kojenců a batolat a kurzy první pomoci pro laickou veřejnost.


Gerontologické centrum v Praze 8

Gerontologické centrum v Praze 8 – Kobylisích je příspěvkovou organizací Bývalá budova jeslí – nyní Gerontologické centrumMěstské části Praha 8. Cílem Gerontologického centra je zejména poskytování zdravotních a sociálních služeb především občanům Prahy 8, cílem České alzheimerovské společnosti je podpora pacientů postižených demencí a jejich rodinných příslušníků a cílem občanského sdružení GEMA je podpora a rozvoj zdraví ve vyšším věku.


Helppes – Centrum výcviku psů pro postižené o.p.s.

Helppes je jediná organizace v ČR, která získala akreditaci mezinárodních odborných organizací Assistance Dogs Europe a Assistance Dogs International na základě splnění požadavků na kvalitu poskytovaných služeb a welfare psů dle těch nejvyšších kritérií mezinárodních standardů. Pomáháme osobám s nejrůznějšími typy zdravotního postižení při zvýšení jejich soběstačnosti a samostatnosti prostřednictvím speciálně vycvičených psů. Nejširší veřejnosti nabízíme vzdělávací programy a besedy s ukázkami dovedností psích pomocníků, pro majitele psů nabízíme testování v oblasti canisterapie, kurzy základní ovladatelnosti psů, od psí školky, přes socializaci, po řešení problémového chování psů, to vše pod odborným vedením držitelky Zlatého odznaku Vzorný výcvikář I. stupně, mistryně světa a mezinárodních mistrů v různých odvětvích výcviku psů. Více informací naleznete na webu www.helppes.cz


DOBRÝ ANDĚL

DOBRÝ ANDĚL je systém, pomocí kterého mohou až desetitisíce dárců, Dobrých andělů, výrazně pomoci tisícům nemocných i relativně malými pravidelnými měsíčními příspěvky.


eSeznam.cz

Úlohou portálu je oslovit minoritní skupinu osob se zdravotním znevýhodněním ve všech věkových kategoriích bez rozdílu zdravotního postižení a vytvořit pro ně celoplošný internetový informační portál.


i-Senior.cz

i-Senior.cz – Aktuální čtení nejen pro seniory Magazín užitečných rad, zdravých receptů, tipů na výlet a nádherných povídek prozaičky Evy Tvrdé.


Doplnkydomu.cz

Internetový obchod Doplňky domů nabízí na českém trhu unikátní bytové doplňky pro Váš domov. Vyberte si originální poličky, rohože, věšáky na oděvy, držáky, stojany na víno nebo dveřní průzory a zkrášlete svůj byt nebo dům. Většina zboží je skladem, připravena k okamžitému odeslání.