Prostor pro rodinu o.s.

Vydáno 8.10.2014 Partneři Markéta Dušková

Naším posláním je vytvářet zdravou rovnováhu mezi naplněním rodičovské lásky a seberealizací rodičů, a tím přispět ke změně ve vnímání péče o rodinu v české kultuře. Občanské sdružení vzniklo v roce 2008 v Černém Dole v Krkonoších na podporu rodin s dětmi a slaďování rodinného a pracovního života. V současné době působí v Libereckém, Jihomoravském kraji a v Praze. Zabývá se poradenstvím, vzděláváním rodičů a profesní přípravou pečujících osob o malé a předškolní děti. Napomáhá vzniku zařízení služeb péče o děti. Od roku 2012 spolupracuje se zaměstnavateli v oblasti osvěty a využití služeb péče o děti jako nástroje na zlepšování pro-rodinné politiky.