Ptejte se na školení pracovnic a používané prostředky, radí předsedkyně představenstva České asociace úklidu a čištění

Vydáno 25.8.2013 Rozhovory Kateřina Dušková

Jaké jsou nejnovější tendence v úklidu a čištění bytových a nebytových prostor? Jak správně vybrat úklidovou firmu? Odpovědi nejen na tyto otázky naleznete v exkluzivním rozhovoru s předsedkyní představenstva České asociace úklidu a čištění a vicepresidentkou Evropské asociace úklidového průmyslu Mgr. Irenou Bartoňovou Pálkovou.

Jaký je současný trend v oblasti úklidu a čištění?

Současný trend je používání ekologických a vysoce koncentrovaných chemických prostředků, čištění spíš na vlhko než na mokro, používání nanotechnologií a mikrovláken a samozřejmě více robotizace a ergonomických pomůcek.

Jak hodnotíte situaci v České republice?

V současné době není, bohužel, situace v úklidu příliš příznivá. Jak v průmyslovém, tak tradičním domácím úklidu jsou práce hodně podceňovány, a to jak doslovně z pohledu cenové hladiny, tak i z pohledu profesionálního úklidu. Cenové hledisko se také promítá do používaných chemických prostředků, které škodí nejen životnímu prostředí a našemu zdraví, ale i povrchům. Také pohled na naši profesi je velmi zkreslený. Úklidoví pracovníci jsou v očích veřejnosti stále vnímáni jako paní v šátku a zástěře, s hadrem, koštětem a kovovým kýblem v ruce, která to nějak „ošudlá“. Uklízet umí každý, protože se to učil v rodině a každý tomu takzvaně rozumí. Moderní a efektivní úklid není ale odklízení viditelných nečistot, ale dlouhodobá údržba majetku klienta. Profesionální úklidoví pracovníci jsou dnes ale školení tak, aby nejen znali správné technologické postupy, pracovali systémově, používali správné prostředky i pomůcky, ale byli i výkonnější a efektivnější při vysokém standardu úklidu. Prostě je to odborná práce jako každá jiná, a navíc fyzicky náročná.

Kolik úklidových firem se u nás nachází?

Přesné číslo se bohužel nedá říci, protože úklid patří do takzvaně volných živností, které jsou zahrnuty do jednoho živnostenského oprávnění spolu s dalšími asi dvaatřiceti činnostmi. Ale snažíme se získávat relevantní čísla a na trhu je přibližně 3.300 firem, které deklarují jako svůj obor činnosti úklid a čištění.

Kolik mají průměrně zaměstnanců?

Nejvíce je firem, které jsou OSVČ a tvoří 83 procent, pak je významná část v kategorii do deseti zaměstnanců a v kategorii od padesáti do pěti set zaměstnanců, na českém trhu máme i dvě firmy s vyšším počtem zaměstnanců než tři tisíce.

Jaký segment klientů nejvíce požaduje úklidové služby?

Nejvíce se samozřejmě uklízí kanceláře a průmyslové objekty. Ale nejvíce dynamickým segmentem, který se stále rozvíjí, jsou domácí úklidy.

Zaznamenali jste v posledních letech nějaké změny?

Krize dolehla i na náš obor. Za poslední tři roky zkrachovalo nebo změnilo obor podnikání hodně malých firem, výrazně klesly ceny za průmyslové úklidy a tím klesly i průměrné mzdy. Zákazníci by dnes rádi za cenu trabanta úklid v podobě mercedesu. Také dochází hodně k tomu, že se úklidové firmy pouští do takzvaných multitechnických služeb, aby byly schopny poskytnout zákazníkovi větší rozsah služeb. Dalším fenoménem posledních let je kupování malých firem těmi velkými. Velmi špatným fenoménem poslední doby je stále častější používání takzvaných chráněných dílen na úklid, kdy jsou zneužívány dotace státu na snižování cen. Samozřejmě se nejedná o všechny chráněné dílny, ale bohužel těch, co to mají jako přilepšení, je stále víc.

Co je hlavním cílem České asociace úklidu a čištění?

Hlavními cíli je zastupovat a prosazovat zájmy svých členů, profesionalizovat a kultivovat úklidový obor, spolupracovat se státními a evropskými orgány a organizacemi na připomínkování legislativy a podávat svým členům aktuální informace.

Kolik má asociace v současnosti členů?

V současné době máme vydaných 146 členských listů, z čehož zhruba třetina je aktivními členy.

Jaké výhody jim poskytuje?

Členové dostávají pravidelný zpravodaj, kde jsou naše vnitřní informace o dění na trhu a v oboru, informace a rady z řad legislativních změn týkajících se našeho oboru, každý druhý až třetí měsíc pořádáme různé odborné semináře, které naši členové mají buď zdarma, nebo za zvýhodněnou cenu. Další aktivitou je pořádání odborných zájezdů na veletrhy, letos je to Berlína na CMS, kde kromě návštěvy veletrhu navštívíme také dvě významné německé úklidové firmy. Členům rovněž poskytujeme zvýhodněné poradenství a odbornou pomoc. Také mají různé slevy na certifikacích a vzdělávání. Naši členové jsou zároveň bezplatnými členy Hospodářské komory ČR. To jsou přímé výhody. Mezi ty nepřímé patří podílení se na tvorbě novelizací evropských direktiv prostřednictvím naší práce v Evropské asociaci úklidového průmyslu, ale i českých zákonů v rámci připomínkových řízení přes Hospodářskou komoru ČR, které jsme členy. Nemalou aktivitou je i naše práce v Národní soustavě povolání a Národní soustavě kvalifikací, kdy prostřednictvím sektorové rady ostatních služeb profesionalizaci našeho oboru.

Členové mohou získat certifikáty, například úklidový operátor, manažer a specialista. Co konkrétně obnášejí?

Tento systém vzdělávání funguje u nás již od roku 1998 a je určen zejména pro manažery, kdy v jednotlivých na sebe navazujících třech stupních získává management úklidových služeb nejen odborné znalosti týkající se technologií, ale i legislativy, kontrolních systémů, personalistiky, bezpečnosti práce a dalších manažerských dovedností. Certifikaci provádí Česká společnost pro jakost. Ovšem nyní můžou zájemci získat Osvědčení profesní kvalifikace v různých oborech úklidu. Posledními schválenými kvalifikacemi je právě Hospodyně v domácnosti a Provozní vedoucí úklidu. Profesní kvalifikace je státní vysvědčení vydávané autorizovanou osobou, které podle národní soustavy kvalifikací dokládá znalost potřebných dovedností a znalostí.

Jaké podmínky musí firma splňovat, aby se mohla stát členem asociace?

Firma musí působit v úklidovém oboru nejméně jeden rok, ztotožnit se a podepsat etický kodex asociace a splnit základní členské povinnosti dané našimi Stanovami.

Jak správně vybrat úklidovou firmu?

Úklidová firma by měla prokázat svoje zkušenosti pravdivými referencemi a svoji odbornost proškolenými, alespoň vedoucími zaměstnanci. Dále by měla mít funkční systém kontrol a řízení. Její kvality lze samozřejmě odhadnout i tím, jak vysokou má fluktuaci úklidových pracovníků a managementu. Ale stále nejlepší jsou reference, protože papír někdy snese všechno.

Na co si dát při výběru pozor?

Nejhorší způsob výběru je dle nejnižší ceny. Nejnižší cena znamená, že pracovníci nebudou dobře zaplaceni, úklidové prostředky se budou používat co možná nejlevnější, ale ne nejúčinnější, pomůcky a stroje nejenže nebudou kvalitní, ale mnohdy mohou dokonce i způsobit poškození povrchů, anebo jejich zašpinění. Proto radím, určitě si nechte takzvaně rozložit náklady, protože pokud chcete stabilní úklidové pracovníky, pak nejméně 75 procent ceny tvoří mzdové náklady, a pomůcky s prostředky nemohou být nižší než pět procent. Také se ptejte na formu školení pracovnic – vlastní školení nezakončené nezávislým certifikátem bývá velmi povrchové a mnohdy nesplňuje ani základní aspekty – a další otázkou by měly být používané prostředky – rozhodně jsou nevhodné prostředky prodávané v drogerii.

Jaká je standardní hodinová sazba za úklid?

To záleží na tom, o jakém úklidu mluvíme, ale pokud se budeme bavit o domácích úklidech, tak za kvalitní službu prováděnou odbornou hospodyní by se cena měla pohybovat kolem 165 korun za hodinu bez DPH.

Jaké jsou vaše postřehy z oblasti úklidu?

V domácích úklidech je situace bohužel stejná jako v ostatním úklidovém průmyslu, zákazníci si vybírají podle ceny. Pak jsou nespokojeni, protože to paní uklízí tak nějak, ale ne podle představ. Najdou si tedy “na černo“ sousedku nebo ukrajinskou pracovnici a myslí si, že mají vyhráno. Jenže ejhle, tu paní něco zničí, tu paní něco rozbije, povrchy jsou zašlé, zrcadla nevyleštěná a tak dále. U cizinek je ještě riziko nejen toho, že budou muset odjet, protože tu nejsou úplně legálně, ale stává se i to, že to jsou tipařky. Proto radím zákaznicím, pořiďte si agenturu na domácí úklidy s proškolenými lidmi, kteří pracují nejen kvalitně, ale i rychleji a systémově, jsou pojištěné a orientují se v oboru. Těch pár korun navíc vám určitě stojí zato.

Mgr. Irena Bartoňová Pálková je předsedkyně představenstva České asociace úklidu a čištění, viceprezidentka Evropské asociace úklidového průmyslu, odborný expert EU pro otázky sociálního dialogu v úklidovém průmyslu a členka sektorové rady ostatních služeb NSP a NSK.

Zdroj foto: Sxc.hu

Tagy: Česká asociace úklidu a čištění, péče o domácnost, ROZHOVOR