5. ročník soutěže Obec přátelská rodině je tu!

Vydáno 10.7.2012 Aktuality Pavla Jelínková

Celostátní soutěž Obec přátelská rodině v současnosti završuje pátý rok své existence u nás. Pořádá ji každoročně Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR (MPSV), Stálá komise pro rodinu a rovné příležitosti Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR spolu s Asociací center pro rodinu a Sítí mateřských center.

Cílem je podporovat aktivity českých obcí v oblasti rodiny a příznivého prostředí pro ni. Letošní pátý ročník je trochu jiný – má nová pravidla a také mnohem vyšší sumu na dotacích, která vítěžným obcím bude rozdělena – ta bude činit na 6 milionů korun. Jestliže v předchozích ročnících byla koncepce soutěže zaměřena na hodnocení aktuálních aktivit v rodinné sféře, v ročníku 2012 mohou titul Obec přátelská rodině získat ty z obcí, jež se zaměřují spíše na dlouhodobé vylepšení opatření kolem rodiny a snahy o její podporování v rámci obecního působení.

Znamená to především být aktivní v zjišťování potřeb rodin a usilovat o nastolení fungujících pák ke zlepšení současného stavu a předložit realizovatelný návrh k nim. Ten má mít podobu tzv. koncepčního dokumentu rodinné politiky, v němž je řešeno plánování, jednotlivé postupy i samotná realizace na dlouhodobé úrovni. V reálu se jedná o vytvoření promyšleného souboru opatření na zlepšení života místních rodin, všechny činnosti spolu provázat a napojit na sebe. Nemalou roli hraje i schopnost umět vytipovat aktivity, které v dané obci chybějí.

Samotná změna v pravidlech by měla docílit nejen většího zájmu o život a problémy rodin v obcích s vidinou výhry, ale i poskytnout obcím odpovědi na mnohé otázky v této sféře a motivovat ve snaze je nyní či do budoucna řešit. Soutěžit mohou všechny obce, města, statutární města, městské části a obvody statutárních měst z celé ČR, a to v pěti kategoriích podle počtu obyvatel. Každá bude mít jednoho vítěze, který získá od MPSV finanční odměnu v podobě neinvestiční dotace. Ta musí být využita na realizaci soutěžního koncepčního dokumentu. Pro náročnost přípravy byla posunuta uzávěrka přihlášek až do konce prosince 2012 s tím, že vyhodnocení projektů a vyhlášení vítězů proběhne v březnu 2013.

Podrobné informace se soutěžním formulářem naleznete na stránkách www.obecpratelskarodine.cz.

Zdroj: www.mpsv.cz