Access City Award 2021: města příznivá pro handicapované

Vydáno 3.8.2020 Aktuality Pavla Jelínková

Jak si dnes stojí města v kontextu k handicapovaným a (nejen tělesně) postiženým lidem? Access City Award 2021 to ukáže. Je to 11. ročník probíhající soutěže evropských měst o titul bezbariérové město a lepší místo k životu. Žádosti do soutěže je možno podávat do 9.9.2020.

Co je Access City Award 2021?

  • Je to cena EU pro města přístupná osobám se zdravotním postižením a starším osobám
  • Soutěž pro určena města s více než 50 000 obyvateli
  • Příjem přihlášek probíhá a pro města v EU končí k 9. 9. 2020
  • Vítězové soutěže na prvním, druhém a třetím místě získají finanční cenu

Evropská cena pro bezbariérová města 2021

Evropská města, která čítají více než 50 000 obyvatel, mají možnost přihlásit se do soutěže Access City Award 2021 a představit své činnosti a strategie zacílené k tomu, aby zajistila kvalitu života obyvatel na svém území a dostupnost služeb a výhod, a to bez ohledu na věk, sníženou mobilitu či schopnosti. V pořadí již jedenáctý ročník zohlední i dostupnost veřejných služeb v době pandemie tím, že bude vytvořeno zvláštní ocenění „Dostupnost veřejných služeb v době pandemie“.

Výběrové řízení proběhne ve dvou fázích

Zdroj foto: Accesscityaward.eu