Alternativa k jeslím a mateřským školkám jsou dětské skupiny

Vydáno 22.7.2012 Aktuality Pavla Jelínková

Mnoho rodin má v současnosti obtíže s umístěním dítěte do předškolního zařízení, spojeným s návratem do zaměstnání po rodičovské dovolené. Cestou ven z problému by se mohly stát tzv. dětské skupiny. Ministerstvo práce a sociálních věcí, konkrétně oddělení koncepce rodinné politiky přichází s projektem nazvaným Skupina. Ten plánuje realizovat zřízení a provoz skupin o maximálním počtu šesti dětí ve věku půl roku až 6 let. Skupiny by mohly v menším rozsahu suplovat jesle a mateřské školky, které kapacitně nedostačují, a zároveň dopomoci rodičům v případě potřeby k mnohem dřívějšímu návratu do práce.

Provoz takového zařízení má svá pravidla, k nimž patří jen základní podmínky. Dále je čistě na zřizovateli, co bude schopen zajistit – jaké si určí věkové rozpětí dětí a rozsah celkových služeb skupiny. Oproti jeslím a školkám by bylo fungování skupin snazší a jednodušší, protože by nespadaly pod hygienickou vyhlášku (ta při počtu více než 12 dětí mj. ukládá provozovateli mít vlastní prostory a v něm WC a umyvadla dle počtu přijatých dětí). Stravování ve skupině má být alternativní – buď by jídlo dávali rodiče dětem s sebou a v místě služby by se jen přihřálo, nebo by stravování zajišťovalo samo zařízení, přičemž by muselo splnit stejné předpisy jako ve školce. Cena za skupinu zřejmě bude díky absenci dotací od státu (na rozdíl od školek a jeslí) nepatrně vyšší, ale nižší než v ryze soukromých institucích. Nesmí totiž převýšit náklady na mzdy, energii a materiál.

Zaměstnavatel pracujícím rodičům může tuto službu částečně dotovat nebo získat grant či sponzorský dar. Od výše uvedených poplatků i získaných dotací by se také odvíjela celková suma pro rodiče. V případě pozitivní odezvy u zaměstnavatele či sponzorů nebo grantového jištění může být nakonec velmi nízká, ne-li nulová. Zájem o využití skupiny je již nyní velký a o možnosti jejich zřízení se zajímá mnoho soukromých a neziskových organizací i samotných firem.

Zdroj: www.mpsv.cz