Chcete-li znát svůj důchod, můžete s kalkulačkou nebo aplikací od ČSSZ

Vydáno 1.8.2021 Aktuality Pavla Jelínková

Česká správa sociálního zabezpečení připravila důchodovou kalkulačku pro orientační výpočet starobního důchodu. Na jednom místě si můžete sami spočítat orientační výši důchodu nebo stanovit Váš důchodový věk.

Důchodová kalkulačka

Najdete zde také údaje o době pojištění, vyměřovacích základech dosažených v období od roku 1986 či vyloučených dobách, které je třeba do kalkulačky dosadit, najdete např. v informativním osobním listu důchodového pojištění.

Online kalkulačka

K dispozici je také online důchodová kalkulačka na ePortálu ČSSZ, kterou najdete pod službou Informativní výpočet starobního důchodu, která automaticky načte údaje evidované v ČSSZ na tzv. důchodovém kontě.

Obě nabízí výpočet do budoucna

Součástí obou kalkulaček je také možnost provedení výpočtu do budoucna, a to až na dobu pěti let od aktuálního data (datum, kdy se výpočet provádí). Odhadovaná výše důchodu dle hodnot nastavených ČSSZ se zobrazí ve třech variantách (minimalistická, střední, optimistická). Případně můžete výpočet do budoucna provést na základě vlastního odhadu vývoje průměrné měsíční mzdy zaměstnance.

Jen pro starobní důchody

Důchodové kalkulačky nelze použít pro výpočet důchodů invalidních, vdovských, vdoveckých, sirotčích, ani tzv. dílčích starobních důchodů, kdy část doby pojištění byla získána v zahraničí.

Přesně až po žádosti o starobní důchod

přesný výpočet důchodu se zohledněním všech rozhodných skutečností provádí ČSSZ až na základě řádně uplatněné žádosti u OSSZ podle místa trvalého bydliště.

Zdroj foto: Pixabay.com