Desatero jako strategie stárnutí v Česku

Vydáno 15.11.2021 Aktuality Pavla Jelínková

Že česká společnost stárne je jasné. V roce 2050 by měli senioři tvořit až 30 procent všech obyvatel. Vláda proto schválila dokument s názvem „Strategický rámec přípravy na stárnutí společnosti 2021–2025“, který obsahuje desatero zajišťující Čechům a Češkám v budoucnu prožít důstojné, spravedlivé a komfortní stáří.

Cílem materiálu je připravit státní správu, samosprávy, zaměstnavatele i celou společnosti na tento demografický trend. Důležitým tématem je bydlení, dostupné a kvalitní zdravotní a sociální služby, které je potřeba přizpůsobit stále větší poptávce.

Desatero přípravy na stárnutí společnosti 2021–2025

1) Spravedlivé důchody
2) Dostupnější a kvalitní sociální a zdravotní služby
3) Dostupnější a bezbariérové bydlení pro seniory
4) Každý pátý obyvatel ČR se stará o svého blízkého – možnosti započítávání doby péče do starobního důchodu a podpora slaďování osobního a pracovního života
5) Příprava státu na stárnutí společnosti
6) Podpora rodiny a mezilidské vztahy
7) Bezpečný život seniorů, boj proti diskriminaci, násilí a tzv. šmejdům, zvýšení ochrany spotřebitele
8) Celoživotní učení, trh práce a aktivní stárnutí
9) Bezbariérový veřejný prostor
10) Osvěta a medializace tématu stárnutí

Opatření zmíněná v Desateru budou do 12 měsíců po schválení Strategického rámce detailně rozpracována v navazujícím akčním plánu.

Zdroj foto: Pixabay.com