Došlo k úpravě metodiky při posuzování stupňů závislosti u zdravotně handicapovaných osob

Vydáno 3.12.2014 Aktuality Pavla Jelínková

15. 11. 2014 došlo k úpravě metodiky, jejímž cílem je sjednocení posuzování závislosti u zdravotně handicapovaných, a to především u posudkových komisí první a druhé instance. Nová metodika ukotvuje pravidla posuzování, a přitom rovněž klade důraz na prevenci pochybení. Následně při zjištění nedostatků dopomáhá k rychlé a účinné nápravě v konkrétních případech. Metodika má za úkol vyvarovat se případů, kdy kupříkladu postiženým lidem trvale ležícím nebyl přidělen nejvyšší stupeň u příspěvku na péči.

Ministerstvo práce a sociálních věcí tímto vyšlo vstříc potřebám a připomínkám zdravotně postižených spoluobčanů a organizací, které je zastupují. Podnět vypracování metodiky dala sama ministryně práce a sociálních věcí Michaela Marksová, na níž se obracelo od jejího nástupu do funkce velké množství zdravotně handicapovaných osob a jejich příbuzných s negativní zkušeností při posuzování stupně závislosti. Analýza, kterou dala ministryně práce a sociálních věcí Michaela Marksová vypracovat, ukázala mnoho pochybení vzniklých jen proto, že u jednotlivých případů nebylo možno zařadit handicap a podmínky jeho posouzení do určitých kritérií.

Na základě této analýzy byl vydán metodický pokyn ředitele odboru posudkové služby pro posudkové komise MPSV, přičemž platnost metodiky je zčásti k 15. 11. 2014. V nejbližší době vyjde aktualizovaná metodika pro potřeby lékařské posudkové služby České správy sociálního zabezpečení.

Kompletní metodický pokyn ke čtení zde

Zdroj: www.mpsv.cz

Tagy: MPSV, stupně závislosti, zdravotně handicapovaní