Důchody budou rapidně klesat

Vydáno 2.7.2012 Aktuality Pavla Jelínková

Nepříliš potěšující a pro některé i existenčně fatální informace pronikly do médií ze studie institutu IDEA na akademickém pracovišti Cerge-EI, kterou si nechala vypracovat ČSOB.

Studie přináší odhad vývoje výše starobních důchodů u nás. Naznačuje, že penze v Česku budou klesat, a to hluboko pod současný průměr. Vyplývá z ní, že pokles penzí bude činit v následujících 20 letech až 10 % a do roku 2050 bude jejich výše činit už jen asi polovinu výše důchodů současných. V současné době jsou naše důchody vzhledem k platům (a také k průměru ostatních evropských zemí) hodně nízké, činí maximálně 46 % výdělku. V reálu to znamená, že kdo pracoval za 25 000 korun měsíčně, má nyní nárok na starobní důchod ve výši 11 240 korun. Za stejný plat by v roce 2050 dostal již jen penzi, která by činila 6500 korun.

Odborníci z řad ekonomů se proto zejména s ohledem na výše naznačený vývoj shodují, že by se lidé v Česku neměli spoléhat na zabezpečení stáří státem (tedy důchodem), ale měli by si k němu ještě sami spořit. Jednou z cest bude již brzy možnost aktivní účasti každého pracujícího na nově vládou schválené důchodové reformě, a to prostřednictvím spoření v jednom nebo obou pilířích. Podle odhadů bude pro ženy výhodnější spíše první pilíř. Ten druhý naopak vhodnější pro mužskou část populace.

Zdroj: www.mediafax.cz