Kurzy a školení v oblasti sociálních služeb v Ostravě

Vydáno 2.3.2014 Aktuality Pavla Jelínková

Středisko vzdělávání s.r.o. se sídlem v Ostravě, vzdělávací instituce akreditovaná MPSV ČR pod č. 2011/0230-I, pořádá kurzy a školení v oblasti sociálních služeb.

Základy první pomoci pro pracovníky v sociálních službách

Kurz s akreditací MPSV ČR, je určen pracovníkům v sociálních službách a široké veřejnosti. Jeho zaměřením je získání teoretických a praktických znalostí poskytování první pomoci. Proběhne v malých skupinách maximálně patnácti osob, přičemž garantem kurzu je záchranář z praxe a pedagog.

Obsahem školení bude:

  • předlékařská první pomoc
  • zabezpečení místa nehody a transport
  • zabezpečení životních funkcí
  • krvácení a ošetřování ran
  • úrazy, zástava krevního oběhu, dechu, popáleniny

Kurz má rozsah osmi vyučovacích hodin, a proběhne vždy po čtyřech hodinách ve dnech 18. března a 21. března 2014 (úterý a pátek), v čase od 15.30–18.30. Kurzovné činí 1.190 Kč. Absolventi obdrží Osvědčení o absolvování kurzu s celostátní platností „Základy první pomoci pro pracovníky v sociálních službách“. Školení je uznáváno do dalšího vzdělávání pracovníků v sociálních službách.

Muzikoterapie

Kurz s akreditací MPSV ČR, je zajímavým a netradičním skolením, zabývajícím se muzikoterapeu­tickými přístupy a metodami, přičemž obsahem je práce s hudebními nástroji (bubny, tibetské mísy, flétny, atp.) a s hlasem (hrdelní a intuitivní zpěv).

Jeho rozsah činí osm vyučovacích hodin ve dnech 19. března a 2.dubna 2014 a to vždy po čtyřech hodinách, v čase od 16.30–19.30. Cena kurzu je stanovena na 1 415 Kč. Absolventi obdrží Osvědčení s celostátní platností „Úvod do muzikoterapie“ a školení je rovněž uznáváno do dalšího vzdělávání pracovníků v sociálních službách.

Oba dva kurzy proběhnou na adrese:

  • Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická
  • ul. 1.máje 11
  • 709 00 Ostrava – Mariánské Hory

Přihlášky lze podat emailem na info@vsostrava.com, a další informace získat telefonicky na čísle 608 780 556.

Zdroj foto: http://www.vsostrava.com/

Tagy: akreditace, kurzy, vzdělávání