Fórum sociálních služeb

Vydáno 28.9.2021 Aktuality Pavla Jelínková

Dne 01.10.20201 pro­běhne Fórum sociálních služeb s podtextem Sociální služby odpovídající 21. století.

Kde fórum probíhá?

Fórum se koná v hotelu Vienna House Diplomat v Praze, na adrese Evropská 15, 160 41 Praha 6. Hotel Vienna House Diplomat Prague se nachází v diplomatické čtvrti, v blízkosti historického centra. Hotel patří mezi jedno z nejoblíbenějších konferenčních míst a jeho návštěva se vyplatí už jen pro samotné výhledy nad střechami pražských domů.

Program fóra

 • 09.00–10.00 Registrace
 • 10.00–11.30
 • Úvodní panel: Jak by měly vypadat sociální služby v 21. století?
 • 11.30–12.00
 • Předávání Cen Rady vlády pro seniory a stárnutí populace
 • 12.00–13.00 Oběd
 • 13.30–14.30
 • Hlavní blok I – Dopady do segmentu péče o seniory vlivem demografických tendencích v ČR a reforma důchodového systému
 • Sekce 1: Ekonomické dopady na stárnutí obyvatel vlivem demografického vý­voje
 • Sekce 2: Současný stav společnosti – proč se z péče vytratila mezigenerační solidarita. Jak více propojit sociální a zdravotní péči? Jaká je podpora státu pečujícím osobám?
 • Sekce 3: Potřebujeme reformu penzí? Co konkrétně se má změnit?
 • 14.30–15.30
 • Hlavní blok II – Zajištění péče o osoby se zdravotním postižením: Rušit či nerušit ústavní sociální služby
 • Sekce 1: Jsou dnes potřeba ústavy?
 • Sekce 2: Jak zajistit péči pro osoby s poruchou autistického spektra?
 • Sekce 3: Dobré a špatné příklady z praxe při rušení ústavních služeb a role médií v deinstituci­onalizaci
 • 15.30–16.30
 • Hlavní blok III – Zajištění institucionální péče o ohrožené děti a jak se daří dětem v dětských domovech a co je čeká potom, co je opustí?
 • Sekce 1: Péče o děti na zdravotně-sociální pomezí
 • Sekce 2: Zaměstnanec jako klíčový prvek kvality poskytované podpory

Jak se přihlásit na fórum?

Registrovat se můžete zde, a to na online přenosy nebo i na osobní účast v místě konání se můžete zde

Virtuální účast

Odkaz na sledování on-line přenosů bude zaslán registrovaným účastníkům těsně před začátkem fóra.

Zdroj foto: MPSV