Hradecké dny sociální práce

Vydáno 23.7.2019 Aktuality Pavla Jelínková

Zveme širokou veřejnost na Mezinárodní vědeckou konferenci s názvem Hradecké dny sociální práce, jejích 16 ročník proběhne letos v září 2019.

XVI. Hradecké dny sociální práce se konají ve dnech 12. 9. a 13. 9. 2019. Akce začíná v 9 hodin 12.9.2019 a končí ve 12,30 hodin 13.9.2019. Místem konání je Univerzita Hradec Králové, na adrese Hradecká 1227, 500 11 Hradec Králové.

Sociální začleňování v kontextu sociální práce

Tématem 16. ročníku vědecké mezinárodní konference je Sociální začleňování v kontextu sociální práce. To je v rámci Strategie sociálního začleňování 2014–2020 významným cílem. Je to de facto proces, během kterého jsou jednotlivci nebo i skupiny osob vytěsňovány na okraj společnosti a je jim ztížen či omezen přístup ke zdrojům a příležitostem, které mají běžně dostupné ostatní ve společnosti.

Mezi tyto nedostatkové zdroje patří především zaměstnání, bydlení, sociální ochrana, zdravotní péče a vzdělání. Doprovodným jevem sociálního vyloučení je chudoba ohrožující především ženy, lidi se zdravotním postižením a lidi z etnických menšin. Úkolem sociální práce je přispívat k procesu sociálního začleňování, aby tyto osoby a skupiny dosáhly na příležitosti a možnosti, mohly se zapojit do ekonomického, sociálního i kulturního života společnosti a žít běžným způsobem jako ostatní.

Informace pro zájemce

Kontaktní údaje

  • ÚSP UHK
  • Víta Nejedlého 573
  • 500 03 Hradec Králové
  • IČ: 62690094

Dotazy ohledně konference můžete zasílat na e-mail hradeckednysp@usp-uhk.cz.

Zdroj foto: Hradeckednysp.usp-uhk.cz