Konference s oceněním sociálních pracovníků

Vydáno 1.4.2019 Aktuality Pavla Jelínková

V druhé polovině měsíce března, ve dnech 19. – 20.3.2019 proběhla konference u příležitosti Světového dne sociální práce na téma Prestiž, profesionalita a vědeckost české sociální práce s podtitulem 100 let historie sociální práce v ČR. Záštitu nad akcí měla Univerzita Karlova spolu s Ministerstvem práce a sociálních věcí. Na konferenci konané u příležitosti Světového dne sociální práce bylo některým sociálním pracovníkům předáno ocenění „Gratias“.

Každé třetí úterý v měsíci březnu je od roku 1983 vyhlašován Světový den sociální práce, letos vyšel na 19. března 2019. Vyhlašuje jej Mezinárodní federace sociálních pracovníků společně s OSN, Mezinárodní asociací škol sociální práce a Mezinárodní radou pro sociální práci.

Již po několikátý rok v řadě za sebou se k tomuto datu koná odborná konference určená sociálním pracovníkům. V roce 2018 bylo její součástí historicky první předání ocenění sociálním pracovníkům v praxi. Letos převzali sociální pracovníci ocenění Gratias z rukou náměstkyně pro řízení sekce sociální politiky Jany Hanzlíkové a ředitele odboru sociálních služeb, sociální práce a sociálního bydlení Davida Pospíšila.

Ocenění ministerstva s názvem „Gratias“ v překladu symbolizuje poděkování sociálním pracovníkům za jejich každodenní nelehkou práci a snahu mírnit dopady a řešit nepříznivou sociální situaci svých klientů. Ocenění je udělováno v pěti kategoriích, jelikož výkon sociální práce je realizován v různých resortech a oblastech.

Ocenění lze získat v některé z pěti kategorií – veřejná správa, sociální služby, zdravotnická zařízení, vězeňství, školy a školská zařízení a v kategorii za významný přínos v oblasti sociální práce. V letošním roce odborná komise vybírala z více než 230 nominací.

Ocenění získali

  • v kategorii veřejná správa: Mgr. Robert Sutorý
  • v kategorii sociální služby: Mgr. Bohuslava Horská
  • v kategorii zdravotnická zařízení: Dana Štefečková
  • v kategorii vězeňství: Mgr. Ludmila Nováková, DiS.
  • v kategorii významný přínos v oblasti sociální práce: PaedDr. Hana Mrňková
  • a prof. JUDr. Igor Tomeš, CSc.

Světový den sociální práce byl v letošním roce podpořen také vysíláním rozhlasových a televizních spotů. Realizace všech těchto aktivit byla možná díky projektu ministerstva s názvem Systémová podpora profesionálního výkonu sociální práce II, který je zaměřen na profesionalizaci sociální práce v České republice a podporu pozitivního mediálního obrazu sociální práce.

Zdroj foto: Budmeprofi.cz