Kurz pro sociální pracovníky: Z mého života

Vydáno 16.5.2023 Aktuality Pavla Jelínková

Česká alzheimerovská společnost pořádá akreditovaný kurz vhodný pro poskytování individuálních pečovatelských služeb v domovech a terénní službě seniorům s demencí. Kurz zkušené lektorky Pavly Hýblové proběhne v sídle České alzheimerovské společnosti 31. května 2023.

Základní informace o kurzu

 • Kurz proběhne dne 31. května 2023, od 9 do 16hodin, pod vedením lektorky Pavly Hýblové
 • Kurz se koná v sídle České alzheimerovské společnosti, o.p.s., Šimůnkova 1600, Praha 8, a to prezenční formou v rozsahu 8 hodin
 • Cena kurzu činí 1 500 Kč a zahrnuje studijní materiály a drobné občerstvení
 • Kurz je učen pro pracovníky v sociálních službách a sociální pracovníky
 • Absolvování kurzu je zakončeno získáním osvědčení v podobě certifikátu

Kurz cílí na přípravu, realizaci a vyhodnocení nástrojů ke získávání informací o životě seniorů s demencí v rámci praktického individuálního poskytování služby. Účastníci kurzu se učí v teoretické části volit mezi vhodnými nástroji a zvládat překážky. Řešit problémové situace v rámci reminiscenční terapie. Praktická část kurzu je zaměřena na sdílení zkušeností účastníků, na tvorbu modelové knihy života a nácvik aktivního naslouchání.

Program kurzu

 • Přístupy k získávání biografických informací a jejich využití
 • Nácvik rozhovoru s uživatelem sociálních služeb
 • Výměna zkušeností z praxe
 • Vytvoření uceleného záznamu uživatele – kniha Z mého života

Přihláška do kurzu

 • Přihlaste se do kurzu online
 • Vyplnit lze také můžete také přihlášku ve wordu a zaslat ji poštou, či e-mailem.

Kontaktní údaje

 • Česká alzheimerovská společnost, o.p.s.
 • Šimůnkova 1600/5
 • 182 00 Praha 8
 • info@alzheimer.cz
 • Tel.: 283 880 346

Zdroj foto: Pixabay.com

Tagy: akreditovaný kurz, kurzy, péče o seniory, sociální pracovníci, sociální služby