Lepší podmínky zaměstnávání handicapovaných osob

Vydáno 27.3.2017 Aktuality Pavla Jelínková

Je zde dobrá zpráva – jak pro zaměstnavatele OZP, tak pro samotné handicapované – ohledně zaměstnání. Byla přijata novela zákona, která mění oblast zaměstnávání handicapovaných osob. Nyní bude pro firmy a organizace zaměstnávající zdravotně postižené osoby vše mnohem jednodušší i transparentněj­ší.

Doposud platný systém chráněných pracovních míst byl dost nepřehledný, neefektivní a rovněž administrativně náročný. Nyní jej nahradí tzv. uznání zaměstnavatele na chráněném trhu práce. Zaměstnavatelé tak budou jasně vědět, kde je přesná hranice mezi volným a chráněným trhem práce. Změny nastanou i pro uchazeče o zaměstnání v evidenci Úřadů práce. Snahou tohoto zásahu a novely je, aby do systému podpory chráněného trhu práce přicházely pouze prověřené subjekty, které nebudu zneužívat poskytnutu podporu.

Mimoto novela řeší také navýšení kompenzace pro firmy, které zaměstnávají zdravotně postižené spoluobčany. Zaměstnavatelům, se kterými Úřad práce ČR uzavře dohodu o uznání zaměstnavatele na chráněném trhu práce, bude i nadále vyplácen příspěvek na podporu zaměstnávaní osob se zdravotním postižením, ale nově již jako příspěvek na podporu zaměstnávaní osob se zdravotním postižením na chráněném trhu práce.

Zaměstnavatelům bude moci Úřad práce i nadále poskytovat příspěvek na částečnou úhradu provozních nákladů, který ale již nebude vázán na chráněné pracovní místo, ale na náklady vynaložené v souvislosti se zaměstnáváním osoby se zdravotním postižením. Pro současný nedostatek potřebných údajů o firmách zaměstnávajících více než 50 procent osob se zdravotním postižením z celkového počtu zaměstnanců, budou zaměstnavatelé uznaní na chráněném trhu práce nově předkládat ÚP ČR pravidelnou roční zprávu o své činnosti. Prostor pro takzvané přefakturované zboží omezí snížení dosavadního 36násobku průměrné mzdy v národním hospodářství poskytovaného plnění zaměstnavatelům na 28násobek.

Další změny budou platit pro nemocné nezaměstnané v evidenci Úřadu práce ČR. Zákon dosud neřešil situaci, kdy uchazeč o zaměstnání nemůže plnit svoje povinnosti (například docházet na pobočku ÚP, aktivně si hledat práci apod.) z důvodu nemoci nebo úrazu. Nově bude muset přinést potvrzení o ošetření nebo vyšetření ze zdravotnického zařízení, a to na závazném vzorovém potvrzení.

A ještě jednu věc novela vyřeší, a to zajištění kvality rekvalifikačních programů s akreditací MŠMT. V praxi se ukázalo, že je nutné zajistit rychlejší výměnu aktuálních informací o změnách v žádosti o udělení akreditací. Zákon zároveň přináší účinné sankce v případech, že rekvalifikační zařízení neplní stanovené podmínky.

Zdroj foto: MPSV

Tagy: novela zákona, podporované zaměstnávání, zdravotně handicapovaní