Mezinárodní den invalidů

Vydáno 4.2.2018 Aktuality Pavla Jelínková

Mezinárodní den invalidů byl vyhlášen Mezinárodní federací práce neschopných a civilních invalidů na 19. března. Zdravým a mobilním lidem má připomenout, s jakými překážkami a peripetiemi se zdravotně postižení denně perou.

Reklama

Komplikace v denním životě zažívají v souvztažnosti se svým typem handicapu (smyslový – sluchový, oční, pohybový – imobilita plná nebo částečná, hybnost končetin – plná či částečná, interní zdravotní obtíže – rozstroušená skleróza, Crohnova choroba a mnohé další nemoci, třeba mentálního charaketeru).

V rámci Mezinárodního dne invalidů se proto každoročně konají nejrůznější akce v mnoha městech a místech, a to i v České republice. Akce se týkají různých forem začlenění těchto lidí do společnosti, koníčků a zájmů, ale i pracovní a zaměstnanecké oblasti těchto osob.

Mnohé subjekty ve městech – od poboček správy sociálního zabezpečení, přes sociální služby a odbory města, až po obce a města samotná – tak vyhlašují různé aktivity a v jejich rámci pořádají akce na podporu invalidů a oslav mezinárodního dne. Ty se týkají podpory, osvěty a lepšího informování široké veřejnosti ohledně invalidních osob, jejich různých handicapů s důrazem na to, že i oni všichni mají právo na plnohodnotný život.

Zdroj foto: Pixabay.com

Tagy: invalidita, Mezinárodní den invalidů, OZP