Mezinárodní den neslyšících

Vydáno 24.9.2018 Aktuality Pavla Jelínková

Na mnoha místech Česka proběhl, probíhá nebo bude probíhat jeden z Mezinárodních svátků handicapovaných – Mezinárodní den neslyšících. V jeho rámci se konaly, konají nebo ještě budou konat četné akce s bohatým programem. Mezinárodní den neslyšících se slaví každoročně vždy v období mezi třetím a čtvrtým týdnem v září. Svátek má připomenout, že neslyšící žijí mezi námi a potýkají se s mnoha problémy hlasitého světa.

Reklama

Každoročně je svátek zaměřen na rozšíření povědomí o světě osob se sluchovým postižením do co nejširší škály veřejnosti. Svět ticha jako takový ukázat ostatním slyšícím a upozornit na problémy a komunikační bariéry osob se sluchovým postižením s okolím a možnosti, jak je překonat.

V rámci Mezinárodního dne neslyšících se konají

  • nejrůznější přednášky s tematikou sluchového postižení
  • divadelní představení s tlumočením do znakového jazyka
  • koncerty tlumočené do znakového jazyka
  • dny otevřených dveří v organizacích pomáhajících neslyšícím

Do Mezinárodních dnů neslyšících se každým rokem zapojují nejen organizace a spolky svázané se světem neslyšících (Asnep, ČMJN – Českomoravská jednota neslyšících, Tichý svět, ČUN – Česká unie neslyšících), ale i města a obce (Plzeň, Praha, Ostrava, Olomouc). Rovněž přibývají nemocnice s akcemi týkajícími se ORL a ušní problematiky, a též sociální subjekty, nebo státní instituce (jako kupříkladu ČSSZ a ÚP ČR).

Na pracovištích České správy sociálního zabezpečení a Úřadu práce ČR, stejně jako v mnoha nemocnicích a zdravotnických zařízeních, funguje Tichá linka. To je bezplatná služba provozovaná obecně prospěšnou společností Tichý svět. Komunikace neslyšícího klienta je díky ní snazší a efektivnější.

Zdroj foto: Pixabay.com