Mezinárodní konference Stárnutí a veřejný prostor

Vydáno 12.9.2017 Aktuality Pavla Jelínková

Odbor rodinné politiky a politiky stárnutí Ministerstva práce a sociálních věcí pořádá dne 25. září 2017 mezinárodní konferenci s názvem „Stárnutí a veřejný prostor“.

Akce se koná v prostorách Černínského paláce v Praze na adrese Loretánské náměstí 5, Praha 1. Cílem konference je vyvolat veřejnou debatu ohledně přípravy na stárnutí v České republice, s konkrétním zaměřením na vztah stárnutí a veřejného prostoru.

Mezinárodní konference „Stárnutí a veřejný prostor“ se koná u příležitosti Mezinárodního dne seniorů, který každoročně připadá na 1. října. Konference volně navazuje na sérii kulatých stolů s názvem Národní konvent o stárnutí populace, které se konaly v průběhu jara 2017 na různá témata související s otázkami stárnutí populace. Cílem akce je prostřednictvím diskuzí najít možná opatření, příležitosti a řešení do budoucna.

Konference se bude skládat ze dvou odborných panelů týkajících se seniorů a aktivit veřejného prostoru, a příkladů dobré praxe. Odpoledne se konference rozčlení na tři workshopy s tématy doprava, dostupnost veřejného prostoru a územní plánování.

Zdroj foto: Pixabay.com