ROZHOVOR // Míň odpadu na skládkách, víc radosti pro vaše rostliny. I to je vermikompostování

Vydáno 6.5.2013 Rozhovory Lucie Černá

Množství biologického odpadu, které denně vyprodukujeme, končí v kontejnerech na směsný odpad. Ovšem nejen, že tím škodíme přírodě, ale sami sebe připravujeme o cennou surovinu vhodnou pro naše rostliny. Za pomoci žížal z něj totiž můžeme vytvořit vermikompost. O tom, co vlastně vermikompostování je a co všechno jeho producenty (ne)stojí, jsme si povídali s Petrem Horou z webu www.zizaly.com.

O vermikompostování se mluví více až v posledních letech. Proč myslíte, že zažívá takový „boom“?

Dnešní uspěchaná a spotřební doba produkuje stále více odpadu, se kterým si společnost neví rady, neboť jeho likvidace je stále náročnější, jak časově, prostorově, tak energeticky a tím i finančně. V hlavní řadě však znečišťuje a tím znehodnocuje životní prostředí, na kterém se podepisuje nevratnými nebo dlouhodobě návratnými procesy. Mnoho lidí, kteří nemají zavřené oči a není jim jedno, kde a v čem žijí, se zamýšlí nad tím, jak sami mohou začít u sebe a pomoci tomuto problému, aniž by museli vynakládat mnoho času, financí, prostoru, a ještě k tomu ušetřili.

Vím, že by se o tomto způsobu zpracování biologického odpadu dalo mluvit dlouho. Můžete se tedy aspoň stručně pokusit vysvětlit, v čem spočívá jeho princip?

Vermikompostování je jedním z mála biologických procesů na přírodní bázi, kde člověk díky svým znalostem o přírodě využívá bez jakéhokoliv násilí na přírodě žížal k přeměně odpadu rostlinného původu, tedy bioodpadu převážně produkovaného ve své kuchyni. Žížaly je mění ve velmi kvalitní substrát, který je pak možno bez jakékoliv další úpravy úspěšně využívat pro pěstování pokojových nebo zahradních rostlin.

Všude se píše, že vermikompostování představuje relativně levný a nenáročný způsob, jak získat kvalitní hnojivo a ještě ušetřit přírodu. Opravdu to je tak snadné?

Ano, pokud splníme několik hlavních potřeb pro spokojený život žížal, pak již stačí jen dostatečně krmit a odebírat zpracovaný substrát – tedy vermikompost.

Čím vším by měl ten, kdo by chtěl s vermikompos­továním začít, kromě samotného kompostéru a žížal disponovat?

Najít vhodné místo na umístění vermikompostéru , které bude dostatečně větráno, chráněno před deštěm a přímým sluncem a mít dostatek potravy, tedy odpadu pro velikost populace žížal, kterou chová.

Vermikompostování je vhodné i pro lidi, kteří bydlí v bytě s balkonem. Jak se liší bytové kompostéry od těch zahradních, pokud vůbec?

Takzvané domácí vermikompostéry se od zahradních liší většinou velikostí, materiálem, ze kterého jsou vyrobeny, složením předkládaného krmiva a v neposlední řadě i druhem žížal, které ke kompostování používáme.

Vermikompostér se dá podle různých návodů třeba na internetu vyrobit i svépomocí. Třeba já se ale necítím natolik zručná, abych se do něčeho podobného pouštěla. Poradíte mi, kde všude se dá nádoba koupit?

Jistě lze na internetu nalézt různé výrobky určené pro chov žížal v různých ekoprodejnách, které se zabývají prodejem celé škály výrobků, určených pro ekologický způsob života. Třeba náš výrobek lze zakoupit přímo v e-shopu na našich stránkách.

A kde se dají sehnat žížaly? Stačily by i ty, které najdu u někoho na zahradě?

Někomu se mohou ošklivit, přesto jsou ideálním zdrojem cenného substrátu pro vaše rostliny

Někomu se mohou ošklivit, přesto jsou ideálním zdrojem cenného substrátu pro vaše rostliny

Pravděpodobně by stačily, ale pro tento cílený způsob zpracování odpadů se speciálně chová v uzavřených chovech několik osvědčených druhů, u kterých je vědecky zpracován chov, jejich životní cykly a nároky. Jedná se o monokultury, kde je v chovu jeden druh. Pro laika je obtížné určit druh volně žijících žížal a u směsi druhů, kterou si v přírodě nasbírá, pak nedocílí množení žížal (mezidruhově se nekříží), což je hlavním předpokladem pro dlouhodobé kompostování. Navíc evropské druhy potřebují ve svém životním cyklu projít zimním obdobím, kdy jsou v klidu, minimálně přijímají potravu a nemnoží se.

Jak dlouho pak tyto žížaly žijí? Musím je neustále dokupovat?

Ve vhodných podmínkách se podle druhu mohou dožívat dle odborných studií šest až deset let, takže pokud žížalám zajistíte vhodné podmínky k životu, což je hlavně dostatek vhodné potravy, odpovídající vlhkost, přívod čerstvého vzduchu, teplotu dle nároku chovaného druhu a klid, protože nemají rády nadměrný hluk a otřesy, tak se vám budou pravidelně množit . Tím si zajistíte dostatečné množství nových generací, které budou zajišťovat životní koloběh a není nutné již nové dokupovat.

Máte představu, na kolik celá záležitost přibližně vyjde?

Kompletní potřeby pro zahájení vermikompostování, které nabízíme v našem e-shopu, vyjdou zhruba na tři tisíce korun. Pak již není potřeba žádných dalších investic.

Existuje něco, co by mohlo potenciální zájemce o vermikompostování přeci jen odradit?

Některým lidem jsou žížaly odporné a pomyšlení, že je budou mít doma, je nemyslitelné. Mnoho lidí si také z neznalosti myslí, že kuchyňský odpad nebo i samotné žížaly zapáchají, což se stává pouze v případě, že nějakou chybou způsobenou chovatelem neprobíhá biologický proces tak, jak má.

Jak se mění zájem o vámi nabízené produkty? A myslíte, že má vermikompostování v současnosti nějakou konkurenci?

Zájem o naše produkty má rok od roku zvyšující trend a nevím o žádné technologii, která by byla schopna tak snadno a s minimálními náklady na provoz celoročně likvidovat přímo v domácnosti bioodpad a následně jej zase využívat.

Zdroj foto: www.zizaly.com

Tagy: péče o zahradu, ROZHOVOR, zizaly.com