"Práce v OZP Akademii mi dává životní smysl a energii", říká Petra Helebrantová

Vydáno 24.8.2015 Rozhovory Veronika Maschková

Rozhovor s Petrou Helebrantovou, jež byla v srpnu tohoto roku jmenována do funkce ředitelky OZP Akademie.

OZP Akademie nabízí širokou škálu rozvojových a rekvalifikačních kurzů pro ty, kteří neradi ustrnou na místě, ale naopak chtějí jít dál, zkoušet nové věci či si jen prohloubit stávající znalosti a dovednosti.

Petro, jaká byla tvá cesta k vedení OZP Akademie?

Vystudovala jsem souběžně dvě vysoké školy – obor Speciální pedagogika na Pedagogické fakultě a Psychologii na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy. Od ukončení studia pracuji v neziskovém sektoru, stála jsem při zrodu OZP Akademie a pomáhala jsem ji „rozjet“. Rok jsem v OZP Akademii působila na pozici specialistky vzdělávání a letos v srpnu jsem byla jmenována ředitelkou.

I přes svůj hendikep zvládáš plno činností. Jak se ti to daří?

Jsem prakticky nevidomá a se svými kompenzačními pomůckami a podporou okolí mohu vykonávat většinu činností. Řídím organizaci, komunikuji s lektory a studenty, píši granty, připravuji akreditace nových vzdělávacích programů. Jsem také součástí lektorského týmu OZP Akademie – vedu kurzy měkkých dovedností a kurzy komunikace s lidmi se zdravotním postižením. Práce v OZP Akademii mi dává životní smysl a energii.

V čem vidíš hlavní smysl OZP Akademie?

Hlavním posláním OZP Akademie je zpřístupnit vzdělávání lidem s hendikepem. Nepodporujeme však jen naše klienty, ale dáváme také pracovní příležitost výborným hendikepovaným lektorům a zaměstnancům. Těší nás, že jsme schopni si vydělat na svůj provoz smysluplnou činností – naše kurzy jsou přístupné i široké veřejnosti. Věříme v integraci a diverzitu a navíc výtěžek z kurzovného studentů bez hendikepu nám umožňuje financovat bezplatné studium OZP. A veřejnosti ukazujeme, že absolvovat kvalitní kurz u nás je jedinečná příležitost a pozitivní zkušenost. Pro studenty je úžasná možnost se nechat například vtáhnout do tajů znakového jazyka neslyšící lektorkou či poznávat jiné než vizuální aspekty mezilidské interakce za podpory nevidomé lektorky.

Stala ses ředitelkou, připravuješ nějaké radikálnější změ­ny?

Vždy, když přichází nový člověk, přináší nový pohled, názory, nápady… Vzhledem k tomu, že nepřicházím do OZP Akademie „z venku“, tak k zásadním změnám nedojde. Nicméně je pro mě důležité, aby se OZP Akademii dařilo, což vyžaduje určité vnitřní nastavení organizace.

Dostáváš zpětnou vazbu od absolventů kurzů?

Vždy nás potěší, když vidíme, že jsou absolventi s našimi kurzy spokojeni, a snažíme se dělat maximum, aby se u nás cítili dobře. Občas nám absolvent kurzu napíše milý e-mail nebo zavolá spokojené poděkování, že mohl u nás kurz absolvovat. Důkaz toho, že jsou studenti spokojeni, vidíme ve chvíli, kdy se k nám vrací na další a další kurzy.

Plánuješ rozšíření kurzů?

Neustále rozšiřujeme naši pestrobarevnou paletu vzdělávacích kurzů – ať již rekvalifikací, tak i rozvojových, marketingových či počítačových kurzů. Na podzim plánujeme otevřít kupříkladu akreditovaný kurz Základy znakového jazyka a připravujeme nové akreditované vzdělávací kurzy nejen pro sociální pracovníky – třeba Specifika přístupu k lidem s duševním onemocněním.

Jaké jsou tvé vize pro následující dva roky?

Když se ohlédneme zpět na poslední rok, máme radost, že OZP Akademie začíná rozkvétat, že úsilí, které do práce vkládáme, nese své první ovoce. Těší nás, že jsme schopni si smysluplnou činností částečně vydělat na provoz. Přáli bychom si, aby na naše kurzy chodilo čím dál více studentů – každý, kdo k nám zavítá, pozná, že je u nás příjemná atmosféra a že naši lektoři jsou skvělými učiteli a průvodci při vzdělávání. Dále bychom chtěli více propojit spolupráci se státní správou, úřady práce a dalšími neziskovými organizacemi. Naší vizí je šířit osvětu v oblasti diverzity prostřednictvím vzdělávání u co největšího počtu sociálních pracovníků, úředníků, ale i široké veřejnosti.

Foto: Petra Helebrantová