MPSV bude lépe koordinovat přípravu na stárnutí

Vydáno 20.4.2015 Aktuality Pavla Jelínková

Ministerstvo práce a sociálních věcí chce napříště mnohem lépe prosazovat politiku přípravy na stárnutí populace v Česku. Vláda schválila Národní akční plán podporující pozitivní stárnutí pro období let 2013 až 2017. Cílem je změnit dosavadní stereotypní pohledy na stárnutí a stáří.

Reklama

„Na nezadržitelný proces stárnutí populace je nutné reagovat. Tomuto faktu musíme přizpůsobit sociální politiku i politiku pracovního trhu. Jinak budeme do budoucna čelit nepředstavitelným problémům. Nový útvar by nám měl pomoci nalézt kvalitní a dlouhodobá řešení,“ sdělila k tomu ministryně práce a sociálních věcí Michaela Marksová.

MPSV plánuje konsolidovat stávající opatření a navrhnout některá nová tak, aby byla v lepším souladu s koncepčními záměry vlády i jednotlivých ministerstev a lépe odpovídala požadavkům na potřebné finanční i personální zajištění. Hlavními body, které strategie řeší, je například otázka zdraví a péče o seniory. O NAP jsme již v našich článcích informovali, stejně jako o jeho rozšíření v rámci dlouhodobé péče o seniory, geriatrické péče a péče o lidi s demencí.

MPSV chce rozšířit nabídku rekvalifikačních kurzů (včetně počítačových dovedností) pro seniory tak, aby byli schopni konkurovat na trhu práce. Větší podpora bude směřovat univerzitám třetího věku, rozšíří se do menších měst a fungovat budou například při veřejných knihovnách. Plánují se semináře a přednášky ve školách, které by změnily negativní pohled na stárnutí a seniory.

Zdroj foto: www.mpsv.cz

Tagy: MPSV, NAP, pozitivní stárnutí, Příprava na stárnutí