Na to, koho vpustíte do bytu, dejte dobrý pozor

Vydáno 26.6.2012 Bezpečnost služeb v domácnostech Lucie Černá

Jsou to zejména senioři, kteří se stávají oběťmi podvodných praktik některých podomních prodejců. Velmi často přitom jde o prodejce reálné, zastupující existující společnost a nabízející skutečné produkty či služby. Často však za nelidskou cenu. Jindy zas u dveří zazvoní někdo, kdo nic ve skutečnosti nenabízí a jen se sám přišel „obsloužit“. Na to, koho si pustí do bytu, by si proto každý měl dát velký pozor.

Vychytralé praktiky takových podomních „obchůzkářů“ neznají mezí. Jen se proti nim najde nějaké opatření či výhružka trestem, hned si najdou kličku. Zapátrali jsme proto po autentických zkušenostech málem či nakonec skutečně podvedených lidí a sestavili jsme pro vás seznam nejčastějších příkladů. Možná i ony vám jednou mohou pomoci nenechat se „napálit“.

„Je to jediný a nejlepší produkt svého druhu na trhu!“

To a tomu podobné bývají nejčastějšími argumenty podvodných prodejců. Ne, že by to někdy nemohla být pravda, i přesto je nutné být ve střehu. Ptejte se prodejce na podrobnosti, nepropadejte prodejcovu charisma, nenechte se „umluvit“, vyžadujte podložené srovnání (se srovnatelnými parametry!).
Časté „fígle“ smluv:

  • čísla jsou uváděna v jiných než běžných jednotkách (jiná je cena za 1 watt a 1 kilowatt)
  • částky jsou uváděny bez DPH
  • nejzásadnější části smlouvy jsou uvedeny až na jejím konci a nezřídka malým, těžko čitelným písmem
  • smlouvy obsahují nutný závazek na určitou, někdy až několikaletou dobu pod příslibem nemalého penále v případě ukončení smlouvy před koncem její platnosti
  • podrobnější informace o službě odkazují na webové stránky společnosti; na ty se však zákazník nemá čas nebo nechce zrovna dívat (ať už z důvodu nepříjemného pocitu zdržování prodejce, nebo i proto, že zákazník nemá přístup na internet)
  • smlouva zdůrazňuje přednosti služby, zatímco její zápory jsou definovány v jiné sekci, jsou formulovány velice nejasně nebo v rámci jiného, zdánlivě nesouvisejícího odstavce smlouvy či v poznámce pod čarou atp.
  • smlouva je tak dlouhá, že zákazníka odradí od toho ji vůbec začít číst
  • smlouva je graficky ztvárněna tak, jakoby byla jejím vzorem sama sbírka zákonů, a tím dodala dojem „naprosté zákonnosti“

Máte-li možnost, zapátrejte třeba i během probíhající návštěvy prodejce na internetu po referencích a osvědčeních daného výrobku či služby, případně po diskuzích.

Užitečné:

Nejen z výše uvedených důvodů tedy platí, že než kamkoli připojíte svůj podpis, vždy si daný dokument pečlivě prostudujte! Nenechte se zviklat ani naléháním poskytovatele na urychlení celé akce, protože na něj již čeká jiný klient, nebo argumentem, že jde o zcela standardní smlouvu, kterou už podepsaly desítky, ne-li stovky lidí před vámi…

Uzavřít smlouvu je mnohdy mnohem snazší než nenechat se zviklat

Uzavřít smlouvu je mnohdy mnohem snazší než nenechat se zviklat

Mnohdy je totiž jakákoli reklamace či odstoupení od smlouvy znemožněno jen proto, že obsahovala například formulaci o tom, že k podpisu došlo na místě poskytovatele nebo že jste si jeho nabídku s osobní prezentací ve vašem bytě objednali sami. V tomto ohledu by však už od 1. ledna 2013 měla nastat změna – odstoupení od smlouvy do 14 dnů bude nově umožněno tehdy, pokud si zákazník poskytovatele služby či výrobku do bytu pozve. Zákonodárci se totiž rozhodli původní ustanovení s touto výjimkou vyškrtnout z občanského zákoníku.
Mimoto je třeba držet v povědomí, že tento člověk přišel s cílem nikoli pomoci vám, ale zejména sobě. Tedy prodat. Není tedy výjimkou, že prodejci mluví jen o výhodách daného produktu či služby a její zápory s patřičným umem zamlčují nebo „obepisují“ konejšivými slovy („… na den platíte jen 45 korun…“ (zní lépe než 1350 korun za měsíc), „…měsíční splátka vás bude stát třeba jen jako jeden týdenní nákup…“ (což je třeba až tři tisíce korun) atp.).
A pokud si přeci jen nákup věci či služby později rozmyslíte nebo o ní dodatečně zjistíte něco, co se vám zdá podezřelé, je tu ještě pořád (až na drobné výjimky) právo odstoupit od smlouvy do 14 dnů! A to dokonce i bez udání důvodu. Navíc v případě, že vás poskytovatel na toto právo ve smlouvě výslovně neupozorní, prodlužuje se právo na výpověď smlouvy až na jeden rok. Pravidlům takovýchto typů smluv se blíže věnuje Hlava pátá občanského zákoníku, především pak §57.

Stáhněte si:

„Energie (skoro) zadarmo!“

Kdo by v dnešní době nechtěl ušetřit každou korunu… A toho jsou si vědomy právě i nejrůznější společnosti nabízející „zaručeně levné“ služby, které předčí všechny stávající poskytovatele. Poslední dobou se u dveří lidí objevují zejména prodejci levnějších energií, kteří sázejí na neutěšenou situaci na trhu s touto komoditou. Zvýšená ostražitost je i tady nasnadě: od první pečlivé kontroly osobního průkazu s možností ověření na oficiálním místě po podpis samotné smlouvy.

Vstupenka do bytu: smyšlená historka

Snad jednou z nejfrekvento­vanějších, a přesto stále překvapivě úspěšných vstupenek do bytu je smyšlený příběh o tom, co nezvaného hosta do bytu potencionální oběti vlastně přivádí. Nezřídka jdou podvodníci cestou citového vydírání a sázky na rodinné vzpomínky, a tak se u dveří převážně starších občanů objevují zoufalé ženy s novorozencem v náruči, které jim představují jako jejich vnouče, a žádostí o půjčku navrch, nepřiznaný nevlastní potomek, člověk, který nutně potřebuje rozměnit, neboť prodavač z krámku naproti nemá drobné, řidič, který by si rád prohlédl mapu, protože se ztratil, a mnozí další…
Důvody již ryze tradičními pak bývají (předem neohlášené) kontroly či opravy spotřebičů, odečet vodoměru, jistě potěšivé výpočty přeplatků na energiích, prezentace nejrůznějších výrobků, nabídka vzorků či ukázkových služeb zdarma (broušení nožů, vysávání výkonným vysavačem, ukázka efektu prostředku proti prachu, vyleštění nábytku…) a jiné. S vidinou využití určité služby zdarma pak lidé takové návštěvy vpouštějí do bytu o to lehkovážněji.
Nicméně právě tyto praktiky někdy mohou mít za cíl se především dostat do bytu, a to buď s přímým svolením jeho rezidenta, anebo ho přinejmenším odlákat ode dveří (například když jde pro drobné či mapu) a vniknout dovnitř bez pozvání. Následky jsou zřejmé. Napáchané škody pak představují vše od ukradených drobných částek či věcí přes dobrovolně, leč zbytečně vydané nemalé sumy peněz až po exekuční řízení uvalené na majitele či nájemce bytu. Vše záleží jen na invenci pachatele.

Zdroj foto: Stock.XCHNG (aktualizováno 6. 7. 2012)

Tagy: péče o seniory