Navýšení důchodů od června 2022 má důvod ve vysoké inflaci

Vydáno 24.2.2022 Aktuality Pavla Jelínková

Jako každoročně se starobní, vdovské, vdovecké, invalidní a sirotčí důchody zvýšily letos v lednu. A díky vysoké inflaci dosahující téměř dvoumístného čísla 10, navýšení všech zmíněných důchodů bude ze zákona pokračovat i v červnu 2022.

Od letošního června dostanou důchodci dostávat zhruba o 8,2 % vyšší procentní výměru svých důchodů. Je to z důvodu růstu cen, který od loňského června přesáhl zákonem stanovených 5 procent. A v tomto případě je zákonem stanovena povinnost státu důchody navýšit.

Obecně se jedná o 1 017 korun navíc, ovšem jako vždy platí, že čím vyšší důchod byl prvotně vyměřen, tím vyšší valorizace ze zákona je. A tak si důchodci s vyššími důchody polepší více než ti s nižšími. U nízkopříjmových důchodů bude navýšení činit v průměru cca 300 – 700 Kč.

příklady navýšení důchodů

Všichni důchodci obdrží oznámení o konkrétním navýšení právě jejich procentní výměry důchodu. Navýšení platí od 1.6.2022. S další valorizací se počítá v lednu roku 2023.

Zdroj foto: Pixabay.com