Otcovská dovolená – novinka od února 2018

Vydáno 26.12.2017 Aktuality Pavla Jelínková

Od počátku února 2018 začne platit novela zákona o nemocenském pojištění, která zavádí novou dávku tzv. otcovskou. Otevírá se zde možnost otců využít po narození potomka týdenní otcovskou dovolenou.

Otcovská dovolená bude fungovat jako nová dávka placená z nemocenského pojištění, přičemž každý tatínek, jenž ji využije, bude po jeden týden dostávat 70 procent vyměřovacího základu svého výdělku. Podpora bude stejná jako výše peněžité pomoci v mateřství.

Nástup na otcovskou dovolenou je možný v období šesti týdnů ode dne narození dítěte a týdenní otcovskou dovolenou nelze přerušit. Nárok na ni má otec pečující o dítě, nebo ten člověk (muž nebo žena), který převzal dítě do vlastní péče na základě rozhodnutí příslušného orgánu, pokud však dítě ke dni převzetí nedosáhlo 7 let věku.

Otcovská náleží jen jednou, a to i v případech, kdy se pečuje o více narozených dětí současně nebo o více dětí převzatých současně do péče. Nárok vzniká i v případě, kdy jsou matka, dítě nebo oba dva ze zdravotních důvodů umístěni ve zdravotnickém zařízení lůžkové péče. Nástup na otcovskou dovolenou začíná dnem, který si člověk určí v období 6 týdnů ode dne narození dítěte nebo ode dne převzetí dítěte do vlastní péče.

Podat žádost o dávku bude možné sice až od 1. února, novela je však aktuální již v těchto dnech, protože žádost mohou podat noví otcové až do 6 týdnů od porodu nebo převzetí do péče. Výhodu otcovské tak je možné využít už od 21. prosince 2017.

Zdroj foto: Pixabay.com

Tagy: nová dávka, novela zákona o nemocenském pojištění, otcovská dovolená