Podpora domácích hospiců z OPZ

Vydáno 9.7.2017 Aktuality Pavla Jelínková

Operační program zaměstnanost (OPZ) může pomoci rozvoji domácí paliativní péče. Výzva č. 134 pod názvem „Podpora sociálního začleňování v Praze“ umožňuje žadatelům získat dotaci od jednoho do patnácti milionů korun. Žadateli mohou být neziskové organizace nebo městské části hl. m. Prahy, případně poskytovatelé sociálních služeb včetně poskytovatelů domácí hospicové péče a další. Po této výzvě bude na podzim letošního roku následovat i další – pro mimopražské subjekty.

V oblasti domácí paliativní péče budou podpořeny aktivity, které povedou ke zvýšení informovanosti mezi pečujícími – například sdílení zkušeností, ale i nácvik odborných technik nebo pomoc s péčí o domácnost. Paliativní péče je poskytována pacientům, kteří trpí nevyléčitelnou chorobou v pokročilém nebo terminálním stádiu. Cílem je zmírnit bolest a další tělesná a duševní strádání při zachování pacientovy důstojnosti.

Dotaci lze mimo domácích hospiců poskytnout také duševně nemocným osobám. Peníze lze získat například na zapojení většího počtu peer konzultantů, tedy lidí, kteří mají osobní zkušenost s nemocí a díky tomu jsou pro ostatní podobně postižené inspirací a povzbuzením, že navzdory handicapu je možné začlenit se do společnosti. Podpora může být poskytnuta i rodinám, které se starají o děti s poruchou autistického spektra. Dotaci lze poskytnout například na odlehčovací služby či na osobní asistenci.

Žádosti o finanční podporu je možné podávat od 19. září 2017 do 30. října 2017. Více informací o výzvě najdete na webu Evropského sociálního fondu.

Zdroj foto: Pixabay.com

Tagy: domácí hospice, ESFCR, Evropský sociální fond, Operační program Zaměstnanost, OPZ