Poslední zasedání Rady vlády pro seniory v tomto roce

Vydáno 8.10.2017 Aktuality Pavla Jelínková

Naposledy v tomto funkčním období se v počátku září sešli členové Rady vlády pro seniory a stárnutí populace. V pořadí 33. zasedání mělo jasná témata – strategie a konkrétní plány v problematice seniorů a stárnutí.

Reklama

V rámci zasedání se Rada vlády pro seniory seznámila s dokumentem Česká republika 2030, který je vizí dlouhodobých priorit rozvoje České republiky. Součástí tohoto dokumentu je část nazvaná Lidé a společnost, která se nejvíce dotýká kvality života seniorů.

Rada vlády probírala průběh přípravy dokumentu Strategie přípravy ČR na stárnutí pro období 2018 – 2022. Shrnuta byla rovněž opatření, která se podařilo prosadit v politice stárnutí od roku 2014 dosud.

Mezi ně patří

  • zvýšení příspěvku na péči o 10 %
  • změna valorizačního mechanismu penzí
  • navýšení rozpočtu sociálních služeb
  • zastropování věku odchodu do důchodu
  • bezplatné očkování proti pneumokokovým infekcím pro pojištěnce nad 65 let
  • snížení doplatků na léky
  • a nejnověji zavedení tzv. dlouhodobého ošetřovného

Další důležitou součástí jednání byla Cena Rady vlády, která se letos uděluje podruhé. Jejím cílem je především ocenit přínos osobností, které se významně a dlouhodobě angažují v oblasti podpory seniorů a mezigenerační spolupráce. Po vyhodnocení došlých nominací jednotlivými členy zná Rada vítěze. Ti byli slavnostně vyhlášeni a oceněni na mezinárodní konferenci „Stárnutí a veřejný prostor“, která se konala 25. září 2017 v Praze.

Vzhledem k tomu, že se funkční období členů Rady kryje s funkčním obdobím vlády, bylo toto poslední zasedání Rady v současném složení. Rada vlády pro seniory a stárnutí populace byla zřízena usnesením vlády ze dne 22. března 2006 č. 288 v návaznosti na usnesení vlády č. 1482 k Informaci o plnění Národního programu přípravy na stárnutí na období let 2003 až 2007.

Rada je stálým poradním orgánem vlády pro otázky týkající se seniorů a stárnutí populace. Ve své činnosti usiluje o vytvoření podmínek pro zdravé, aktivní a důstojné stárnutí a stáří v České republice a aktivní zapojení starších osob do ekonomického a sociálního rozvoje společnosti v kontextu demografického vývoje. Zasedání Rady se konají podle potřeby, nejméně však třikrát ročně.

Zdroj foto: MPSV