Povinná elektronická komunikace s ČSSZ zaniká

Vydáno 16.12.2014 Aktuality Pavla Jelínková

Lednem 2015 dochází ze zákona ke zrušení povinné elektronické komunikace s ČSSZ. Je to dáno novelou zákona o daních z příjmů. V té je definováno, že elektronická komunikace mezi úřadem a zaměstnavateli, osobami samostatně výdělečně činnými a lékaři je v oblasti sociálního zabezpečení ryze dobrovolnou.

Z tohoto důvodu osoby, které z různých důvodů nemohou či nedokáží elektronicky podávat tiskopisy, mohou od 1. lednu 2015 zasílat tyto dokumenty v papírové podobě. Nastavení dobrovolné (ne však povinné) elektronické komunikace vzniklo na základě zjištěných potřeb některých zaměstnavatelů, živnostníků i lékařů, kterým by zavedení pouze elektronické komunikace způsobovalo velké a nepřekonatelné překážky. ČSSZ nadále preferuje elektronické zasílání tiskopisů, nebrání se však komunikaci a zasílání dokumentů v klasické papírové podobě.

Povinnost elektronické komunikace s ČSSZ byla původně schválena zákonem č. 470/2011 Sb.v roce 2011, a to pro všechny zaměstnavatele, osoby samostatně výdělečně činné a ošetřující lékaře (včetně zdravotnických zařízení). V druhé polovině roku 2013 rozhodl ústřední ředitel ČSSZ o udělení výjimky z povinné elektronické komunikace všem těmto uvedeným skupinám pro rok 2014. V případě lékařů to platí i pro rok 2015. K tomu jej vedlo průběžné hodnocení situace, z níž vyplynulo, že mnozí zaměstnavatelé s menším počtem zaměstnanců, osoby samostatně výdělečně činné a lékaři nejsou na tuto změnu dostatečně připraveni.

Zdroj: www.cssz.cz

Tagy: CSSZ, dobrovolná, elektronická komunikace