Praktický manuál pro ty, co hledají kvalitní úklidovou firmu

Vydáno 23.3.2018 Aktuality Pavla Jelínková

EFCI (European Federation of Cleaning Industries), jejímž členem je i Česká asociace úklidu a čištění (CAC), vydala manuál pro ty, kdo hledají kvalitní úklidovou firmu.

Reklama

Příručka napomůže k ochraně smluvních a veřejných organizací, které hledají kvalitní úklidové a čistící služby. Je vypracována Evropskou federací průmyslových odvětví čistíren (EFCI) a UNI Europa s finanční podporou Evropské komise, a má za cíl pomoci zájemcům a potenciálním klientům při jejich výběrovém řízení, a to zvýrazněním výhod výběru kvalitních služeb.

Manuál vypracovaný evropskými partnery v odvětví úklidových a čistících služeb tak nabízí jedinečný přístup k výběru nejlepších hodnot renomovaných zkušeností v sektoru úklidu a čištění. Manuál tak dává na vědomí, že odvětví úklidových služeb je dnes odvětvím s národním přesahem, který se řeší a ladí i v zahraničí.

S touto příručkou můžou zájemci porozumět tomu, jak zahrnout a měřit kvalitativní a sociální aspekty ve svém zadávacím procesu. Zatímco kvalita čistících služeb je určována technickou zásluhou a odbornou způsobilostí, sociální aspekty zahrnují dodržování kolektivních smluv a dobré pracovní podmínky. Kvalita i sociální aspekty představují totiž dvě strany stejné mince. Pokud se tyto nezohlední, pravděpodobně bude pravidlem nekalá soutěž mezi společnostmi a sociální dumping pracovníků.

Úklid a čištění je považován za službu s vysokou náročností na pracovní sílu, kde práce představuje přibližně 85 % nákladů. V důsledku toho sociální partneři upozorňují, že zadávání zakázek čistě na cenu nebo na náklad, automaticky vede k nedostatkům v kvalitě a k nezákonným praktikám.

Ke stažení je manuál v AJ a dalších jedenácti jazycích na Cleaningbestva­lue.eu. Český manuál zatím není k mání.

Manuál v PDF formátu v AJ

Zdroj foto: Cleaningbestva­lue.eu

Tagy: CAC, EFCI, manuál k výběru úklidové firmy