Proběhla konference Mýty o předškolní péči

Vydáno 3.6.2017 Aktuality Pavla Jelínková

Péče o předškolní děti v České republice byla tématem konference pořádané dne 1. 6. 2017 Ministerstvem práce a sociálních věcí u příležitosti Mezinárodního dne dětí. Konference se konala v hotelu Ambassador Zlatá Husa v Praze.

Reklama

Na akci se řešily otázky jako zařízení na vývoj dětské psychiky, různé mýty a fakta o předškolní péči, dopad mýtů na rodinu a společnost spolu se zahraničními zkušenostmi. Mimo ministryně sociálních věcí Michaely Marksové, která konferenci předsedala a uvedla ji, na ní vystoupili přední čeští odborníci z oblasti sociologie, psychologie, pedagogiky, ekonomie či demografie, a také další ze zahraničí – konkrétně z Francie a Německa.

Konference byla rozdělena na tři diskuzní panely. První z nich se věnoval stereotypům, které se s péčí o nejmenší děti pojí a přínosům služeb péče o předškolní děti (mateřské školy, dětské skupiny, mikrojesle). Druhý panel byl o boření mýtů v zahraničí a třetí se zabýval ekonomickými aspekty problematiky.

Konferenci předcházely dne 31. 5. 2017 dva paralelně probíhající odborné workshopy o provozu a zřizování mikrojeslí a dětských skupin. Workshopy s názvy Podpora implementace služby péče o děti od šesti měsíců do čtyř let v tzv. mikrojeslích a pilotní ověření služby a Podpora implementace dětských skupin proběhly ve spolupráci s odborníky z daných oblastí.

Zdroj foto: Pixabay.com

Tagy: konference, Mýty o předškolní péči, zahraniční a čeští odborníci