Rodičovský příspěvek jednodušeji

Vydáno 7.7.2019 Aktuality Pavla Jelínková

Rodiny malých dětí již od počátku července čeká méně pochůzek a administrativních záležitostí okolo žádosti o rodičovský příspěvek. Jeho vyřízení je nyní mnohem jednodušší.

Doposud bylo nutno k žádosti o rodičovský příspěvek u Úřadu práce ČR doložit ještě tzv. Potvrzení o nároku na dávky (náhrady) ovlivňující nárok a výši rodičovského příspěvku, potvrzený OSSZ, kde Okresní správa sociálního zabezpečení uvádí vyplácenou peněžitou pomoc v mateřství. Nyní rodičům jedna cesta na OSSZ ubude.

ÚP ČR a ČSSZ budou mezi sebou komunikovat digitálně a potřebné informace si mezi sebou samy online předají. Usnadní tak rodičům malých dětí život, když nebudou muset navštěvovat úřad dvakrát kvůli jedné žádosti. Celý přechod z mateřské na rodičovskou je tak opět o něco snazší, přičemž se zároveň urychlí proces vyřízení žádosti o rodičovský příspěvek.

Nová služba tak nahradí dokládání papírových tiskopisů s názvem Potvrzení o nároku na dávky (náhrady) ovlivňující nárok a výši rodičovského příspěvku, a to ve všech případech, kdy o rodičovský příspěvek žádá rodič, který pobíral peněžitou pomoc v mateřství od OSSZ a ke stanovení měsíční výše rodičovského příspěvku chce využít svůj denní vyměřovací základ.

Kdy nelze využít zjednodušenou žádost?

  • nemůže využít rodič, který pobíral nemocenské v souvislosti s porodem poskytované od OSSZ
  • nelze pro zjištění denního vyměřovacího základu druhého rodiče
  • když peněžitá pomoc v mateřství byla poskytována jiným příslušným orgánem nemocenského pojištění, než je OSSZ

V těchto případech bude rodič muset doložit vyplněný a potvrzený formulář Potvrzení o nároku na dávky (náhrady) ovlivňující nárok a výši rodičovského příspěvku popř. formulář Potvrzení o denním vyměřovacím základu ovlivňujícím výši rodičovského příspěvku.

Zdroj foto: Pixabay.com