ROZHOVOR // Osobní asistence je určena lidem s postižením i seniorům, říká ředitelka pobočky Centra pro zdravotně postižené

Vydáno 30.6.2013 Rozhovory Kateřina Dušková

Hledáte pomoc pro handicapovaného člena rodiny a nevíte, kde hledat? Pak si přečtěte rozhovor s ředitelkou Centra pro zdravotně postižené v Kladně Martinou Hrubou, DiS., které jsme se zeptali, jaké služby jsou v Centru k mání, co vše obnáší jím nabízená osobní asistence, ale třeba i na to, co lze očekávat od poradenských služeb.

Co všechno poskytuje Centrum pro zdravotně postižené Středočeského kraje svým klientům?

Centrum pro zdravotně postižené poskytuje svým klientům sociální služby, konkrétně odborné sociální poradenství, osobní asistenci, sociálně aktivizační služby a služby půjčoven kompenzačních pomůcek.

Zmínila jste osobní asistenci. Komu může být poskytována?

Osobní asistence je poskytována osobám se zdravotním postižením všech věkových skupin a seniorům.

Jaké služby si mohou klienti v jejím rámci objednat?

V rámci osobní asistence jsou klientům poskytovány úkony v podobě běžné péče o osobu, jako například česání, oblékání a svlékání, polohování, holení, stříhání nehtů a vlasů atd., dále pomoci s chodem domácnosti, jako je například úklid podlah, utírání prachu, mytí nádobí, praní prádla, věšení prádla, skládání a ukládání prádla, poklizení povrchů, vynášení odpadků, větrání bytu, úklid nákupu mnohé další. Dále je to i zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, kam patří doprovod na vycházku, na poštu, do kina, ke známým, pomoc s komunikací technickými pomůckami atd. Pracovníci Centra pomáhají klientům také při hygieně, tj. při jakémkoliv mytí, čištění zubů, vysazení na WC, výměna pleny a omytí, dohled při hygieně apod. Zajišťují pomoc při stravovaní, kdy asistují například u vaření, mixování stravy, doprovázejí klienta na nákup potravin nebo jej zajistí sami a tak dále. Klienti ale mohou tuto pomoc využít i při uplatňování práv a zájmů, pro doprovod k lékaři, na úřady, při vyřizování vlastních záležitostí u dalších organizací a podobně. Nechybí ani výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti.

Co například si mohou zájemci pod těmito činnostmi představit?

Výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti vycházejí z individuálních plánů klienta. Ten si stanoví cíl, jakého chce prostřednictvím asistence dosáhnout. V individuálním plánu si stanovuje i krátkodobé cíle. Může se chtít například naučit vařit, obsluhovat techniku ve své domácnosti jako pračku nebo počítač. Může ovšem chtít přečtení denního tisku nebo knihy, potřebovat doprovod a pomoc při návštěvách plaveckého bazénu, doprovod a zabezpečení v rámci přesunů, komunikace, manipulace s předměty a podobně. Klienti si přitom nesmlouvají určité úkony. Stanovujeme ve smlouvě čas, tedy délku služby. Během ní klientovi poskytneme takové úkony, které právě potřebuje.

Jaké konkrétní služby klienti nejčastěji využívají a jak často?

Nejčastěji využívají pomoc s chodem domácnosti, se zajištěním stravy a osobní hygieny. Hovořím pouze za naše klienty, v jiných pobočkách nebo u jiných poskytovatelů služeb to může být jinak. Nejméně naši klienti využívají vzdělávací, výchovné a aktivizační činnosti. Je to proto, že jsou limitováni výší příspěvku na péči, který jim většinou dovoluje úhradu pouze základních životních úkonů právě na bázi hygieny, stravy a základního úklidu domácnosti. Specifikovat, jak často, je prakticky nemožné. Máme klienty, kteří využívají asistenci denně, například dvě až tři hodiny, dále klienty, kteří ji využívají dvakrát až třikrát týdně po hodině až dvou, ale také klienty, kteří si vzhledem k tomu, že jim byl přiznán pouze první stupeň příspěvku na péči, mohou dovolit pouze jednu asistenci týdně v délce dvou hodin. Přitom si ještě doplatí osmdesát korun z důchodu. Cena osobní asistence je přitom sto deset korun na hodinu.

Může si klient osobního asistenta vybrat, nebo mu je přidělen?

Klientovi je přidělen klíčový pracovník, hlavní osobní asistent, na nějž se může obracet se všemi požadavky na tvorbu a změnu svého individuálního plánu. Působí také jako případný prostředník při vyřizování záležitostí s vedoucím osobní asistence. Fyzicky ale u klienta vykonávají služby všichni asistenti dle platného měsíčního rozpisu. Pokud se klient časem vyhraněně „sladí“ specificky s jednou z asistentek, je po dohodě a dle možností Centra zvolena jako klíčový pracovník samozřejmě ona. Organizačně je ale nereálné, aby ke každému klientovi docházela bez výjimky pouze jedna zvolená asistentka, ale snažíme se samozřejmě všem požadavkům na osoby asistentek ze strany klientů maximálně vyhovět.

Jaké nároky musí splňovat asistent pro zdravotně postižené?

Osobní asistent pro osoby se zdravotním postižením musí po dokončení jakéhokoli vzdělání mimo obor sociální práce na vyšší nebo vysoké škole absolvovat specializovaný rekvalifikační kurz „pracovník v sociálních službách“ nebo dlouhodobější „asistent handicapovaných o­sob“.

Jak vypadá jeho běžný den?

Běžný den osobní asistentky je řízen rozpisem služeb sestavovaných na základě požadavků klientů vedoucím osobní asistence. Asistent se tedy od rána přesouvá mezi jednotlivými klienty, kterým poskytuje výše uvedené úkony osobní asistence v časech, které klienti vyžadují a potřebují. Uveďme konkrétní příklad. Asistent u první ranní klientky zajistí ranní hygienu a podání snídaně, poté pokračuje ke klientovi, u kterého uklidí a provede nákup, dále přechází ke klientovi, kterému ohřeje a podá oběd, umyje mu nádobí a zajistí úkony kolem osobní hygieny. Končí potom klientkou, se kterou jde na vycházku, pomůže jí přitom při nákupu a po příchodu domů jí nákup uklidí a například připraví večeři.

Kolik registrujete klientů?

Počty klientů se poměrně často mění, a to zejména kvůli specifickým potřebám klientů – například doprovod do školy je ukončen spolu se zakončením školní docházky. Závisí to i na míře schopnosti a možnosti rodiny podílet se na péči, zhoršování zdravotního stavu vedoucí někdy až k rozhodnutí k odchodu do pobytové služby, úmrtí a podobně. V loňském roce přitom poskytovala naše pobočka osobní asistenci šestadvaceti osobám z Kladna a blízkého okolí.

V rámci Centra poskytujete také poradenské služby, a to hned v několika městech. Jaká je jejich náplň?

Odborné sociální poradenství je vázáno k zákonu o sociálních službách, tedy k příspěvku na péči nebo ke kompenzačním pomůckám. Jedná se také o podporu klientů při vyhledávání služeb a zprostředkování kontaktů na jiné poskytovatele a instituce, problematiku průkazek TP, ZTP a ZTP/P, jako je podání žádosti, odvolání, vysvětlení výhod a dávek, které se k nim váží. Poskytujeme také poradenství v pracovní problematice a vzdělávání osob se zdravotním postižením, informace k chráněnému zaměstnávání a jiné informace. Zprostředkováváme kontakt s úřady, sociálně aktivizační služby psychologického rázu, pomoc při hledání bezbariérového bydlení a další poradenství, která jsou v kompetenci sociálního pracovníka. Poradenství je bezplatná služba anonymním uživatelům.

Vaším cílem pro rok 2014 je zavádění a aktualizace standardů kvality sociálních služeb. O co se bude konkrétně jednat?

Aktualizace standardů kvality sociálních služeb naší organizace bude v roce 2014 obnášet především novelizaci, aktuální úpravu našich standardů. Centrum pro zdravotně postižené je jedna z organizací poskytujících například osobní asistenci v České republice vůbec nejdéle. S vývojem a hlavně se zkušenostmi s praxí této služby souvisí samozřejmě potřeba pozměňovat a doplňovat aktuálně standardy kvality ke spokojenosti klientů a podle výsledků naší práce z minulých let.

Budete v nejbližších měsících rozšiřovat služby do dalších regionů?

Rozšiřování služeb do dalších regionů je záležitost, kde jsme zatím pevně limitováni omezenými dotacemi. Ty nám umožňují zajištění základního chodu současných poboček. V minulosti jsme naopak museli dvě pobočky ve městě Mělník a Nymburk kvůli velmi nízkým dotacím bohužel zrušit.

Kde lze v současnosti nalézt pobočky Centra pro zdravotně postižené?

Pobočky Centra pro zdravotně postižené naleznete v současnosti v Berouně, Benešově, Kladně, Kutné Hoře, Mladé Boleslavi, Příbrami, Kolíně a na Praze 9.


Centrum pro zdravotně postižené Středočeského kraje bylo založeno na začátku devadesátých let, registrace stanov pak proběhla v roce 2003. Mezi zakládající členy se zařazuje Národní rada osob se zdravotním postižením ČR, Svaz neslyšících a nedoslýchavých v ČR, Svaz tělesně postižených v ČR a Sdružení pro životní prostředí zdravotně postižených ČR, nyní již Národní institut pro integraci. Centrum pro zdravotně postižené je registrovaným poskytovatelem sociálních služeb v oblasti odborného sociálního poradenství, osobní asistence a sociálně aktivizačních služeb. Každá z poboček přitom poskytuje jiné složení těchto služeb. Například pobočka v Kladně poskytuje odborné sociální poradenství, osobní asistenci a navíc půjčovnu kompenzačních pomůcek.

Zdroj foto: sxc.hu

Tagy: Centrum pro zdravotně postižené Středočeského kraje, péče o osoby s hendikepem, ROZHOVOR