ROZHOVOR // Sedmdesát pět procent seniorů chce zůstat v domácím prostředí, říká jednatelka společnosti poskytující domácí péči (1. část)

Vydáno 18.7.2013 Rozhovory Kateřina Dušková

Chcete starším rodičům vynahradit jejich péči a poskytnout jim rodinné zázemí, aniž byste museli omezili pracovní povinnosti? Přečtěte si rozhovor s jednatelkou společnosti Adamus Jitkou Zachariášovou, která se zaměřuje na domácí péči o seniory. Dozvíte se, jaké služby si můžete objednat nebo jak probíhá návštěva pečovatele.

Jaké služby poskytujete?

Poskytujeme našim klientům základní i nadstandardní péči. Zajišťujeme osobní hygienu a výměnu inkontinenčních pomůcek, pomoc při podání jídla a pitný režim, chod domácnosti, pomoc s nákupy, úklidem, doprovod k lékaři, na úřady nebo společenské akce, ale také společnost, dohled a aktivizaci klienta. Obstaráváme rehabilitačního pracovníka nebo certifikovaného trenéra paměti. Objednat si ale klienti mohou i pedikúru, masáže nebo osobního trenéra.

Které jsou nejžádanější?

Dlouhodobě je největší poptávka po osobní hygieně, úklidu v domácnosti a podávání jídla. Nově jsme zaznamenali zvýšený zájem o návštěvu klienta v nemocničním zařízení. Personál v nemocnici totiž nemá kvůli mnoha úkolům dostatek času, aby si s každým pacientem popovídal. Pokud nemohou psychiku pacienta z časových důvodů podpořit ani jeho nejbližší, lze si u nás objednat pečovatelku. Za seniorem potom přichází známá tvář, která mu poskytne duševní oporu a péči, kterou by jinak nedostal. Dobrý psychický stav potom vede ke zlepšení celkového zdravotního stavu.

Které služby se naopak objednávají nejméně?

Zřejmě zajištění inkontinenčních pomůcek.

Co si lze představit pod aktivizačními programy pro seniory?

Jedná se o tvořivé aktivity, které udržují seniory žijící v přirozeném domácím prostředí v aktivitě a zlepšují kvalitu jejich života. Volba konkrétní aktivity je závislá na zdravotním stavu seniora, jeho zálibách a zájmech. Bývalý bankéř bude například více upřednostňovat práci s čísly, bývalý učitel českého jazyka potom práci s textem. V případě aktivizačních programů senior nejprve absolvuje rozřazovací test. Podle počtu bodů a osobního zaměření je vybrána aktivizační činnost. Nejčastěji má ale podobu trénování krátkodobé paměti. Na tu poskytujeme speciálně vyškoleného pečovatele.

Kdy si lze služby objednat?

Služby poskytujeme sedm dní v týdnu 365 dní v roce. Naší výhodou je propracovaná logistika péče a vysoká flexibilita. Díky stoprocentní zastupitelnosti se klientovi dostane vždy požadované péče ve stanovenou dobu.

cimg0352.jpg
Společnost Adamus pečuje o seniory již dvanáct let

Kolik pečovatelů v současnosti registrujete?

Máme k dispozici desítky pečovatelů.

Kolik jich pečuje o jednoho klienta?

Dbáme na stoprocentní zastupitelnost pečovatelů, díky které dosahujeme maximální spolehlivosti. Naopak se vyhýbáme péči o jednom pečovateli, která vede k citové fixaci.

Jaké požadavky jsou na pečovatele kladeny?

Všichni pečovatelé mají středoškolské nebo vysokoškolské vzdělání se zdravotnickým zaměřením. Doplňkem je potom ošetřovatelský nebo sanitářský kurz. Každý pečovatel musí projít úvodním školením, které se zaměřuje i na krizové situace a jejich řešení. Pečovatele potom každý měsíc intenzivně proškolujeme, a to v oblasti komunikace se seniory, práce s imobilními jedinci a podobně. Pravidelné vzdělávání je v oblasti péče o seniory důležité. Je totiž nezbytné přizpůsobit se specifickým potřebám jednotlivých klientů. Seniorovi s Alzheimerovou chorobou například nesmíte klást tázací otázky. V opačném případě totiž způsobíte, že klient znejistí a necítí se příjemně.

Jak probíhá běžný den pečovatele?

Koordinátoři sestaví pečovatelům podle objednaných služeb denní harmonogram. Snaží se jim přitom přiřadit různé typy klientů. Pečovatelé jsou poté seznámeni s konkrétní náplní práce a zdravotním stavem klientů. Většinou se ovšem setkáváme se seniory, kteří trpí Alzheimerovou chorobou nebo vaskulární demencí, stavy po prodělané mozkové příhodě, a to celkem v osmdesáti procentech všech případů. Režim dne pečovatele je potom různorodý. Většinou ale chodí pečovatel ke dvěma klientům za den, přičemž u každého stráví tři hodiny. Může ovšem strávit i dvanáct hodin u jednoho klienta. Pokud je objednaná služba delší, například čtyřiadvaceti­hodinová, tak se pečovatelé střídají.

Jak probíhá návštěva konkrétního klienta?

Pečovatel dorazí do domácnosti, přivítá s se seniorem a pozeptá se, jak se mu daří a s kterými objednanými činnostmi je potřeba začít. Objednavatelé očekávají, že za hodinu se stihne připravit snídaně, provést nákup, procházku, osobní hygienu a úklid. Péče o jejich rodiče je ovšem založena na jiných pilířích. Na seniory se nesmí příliš pospíchat. Vše se musí vykonávat v klidu.


Jitka Zachariášová je jednatelkou společnosti ADAMUS s.r.o. Původním povoláním je zdravotní sestra. Od roku 1999 se zabývá pomoci seniorům v domácím prostředí. Sama vychovala dva syny. Při nasazení typu práce – domácnost – sport musela mít detailně propracovanou logistiku. Tuto devizu poté přenesla do své práce a postupně vybudovala společnost, kde „flexibilita, spolehlivost a vysoká kvalita odvedené práce nejsou jen prázdná slova“.

POKRAČOVÁNÍ ROZHOVORU PŘINESEME ZÍTRA

Zdroj foto: Sxc.hu, Pomocproseniory.cz

Tagy: Adamus s.r.o., péče o seniory, ROZHOVOR